[0047] Mjesno starješinstvo Skradin (1798. – 1806.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–47

Klasifikacija: A.1.3.4.

Naziv fonda: Mjesno starješinstvo Skradin

Vrijeme nastanka gradiva: 1799.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 27 kut.; 2,7 d/m

Stvaratelj: C. kr. Mjesno starješinstvo Skradin (I. r. Superiorità locale di Scardona)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač

Mjesno starješinstvo Skradina osnovano je ukazom guvernera Thurna od 16. veljače 1798. godine. Ovim ukazom nije definirano područje nadležnosti Mjesnoga starješinstva Skradina. Područje je graničilo s područjem mjesnih starješinstava Šibenika, Knina, Zadra i Trogira.

Upravu mjesnih starješinstava čine rektor ili sudac upravitelj koji je na čelu mjesnog starješinstva, zatim dva ili više sudaca prisjednika (giudice assesori) jedan ili dva tajnika kancelista te asistenti i pisari.

U mjesnom starješinstvu Skradina za rektora ili suca upravitelja imenovan je Timoteo Pini, za suce prisjednike Antonio Trevisan i Marcantonio de Leva. Na mjesto tajnika ili kancelista imenovan je Jakov Bilučić koji na svoj trošak ima obvezu uzeti jednog pomoćnika.

POVIJEST FONDA

Kotarski sud Šibenik predao je 22. lipnja 1950. Državnom arhivu u Zadru 90 svežnjeva spisa Mjesnog starješinstva Skradin zajedno s 32 svežnja spisa Okružnog suda u Šibeniku. Primopredaja je upisana pod rednim brojem 37 u Knjizi primopredaje Državnog arhiva u Zadru. Pretpostaviti je da su se spisi Mjesnog starješinstva Skradin našli u Okružnom sudu u Šibeniku zbog nadležnosti Okružnog suda u Šibeniku nad Kotarskim sudom u Skradinu za cijelo razdoblje Druge austrijske uprave. Fond nije sređen.

SADRŽAJ

Vidi HR–DAZD–42: Mjesno starješinstvo Knin

POPIS GRADIVA

Spisi: 1799.–1806., kut. 1–27.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–42: Mjesno starješinstvo Knin, str. 198