[0046] Mjesno starješinstvo Rab (1798. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–46

Klasifikacija: A.1.3.4.

Naziv fonda: Mjesno starješinstvo Rab

Vrijeme nastanka gradiva: 1797.–1806.

Klasifikacija: A.1.3.4.

Količina gradiva: 26 kut.; 2,6 d/m

Stvaratelj: C. kr. Mjesno starješinstvoRab (I. r. Superiorità locale di Arbe)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač

Mjesno starješinstvo Raba osnovao je guverner Thurn ukazom od 11. veljače 1798. za područje otoka Raba s mjestima Barbat, Banjol, Rab, Supetarska Draga, Kampori, Lopari, Mundanije.

Upravu mjesnih starješinstava čine rektor ili sudac upravitelj koji je na čelu mjesnog starješinstva, zatim dva ili više sudaca prisjednika, jedan ili dva tajnika knacelista te asistenti i pisari. U gradu Rabu to su rektor ili sudac upravitelj Juraj Livić, dva suca prisjednika Juraj Spalatin i Marko Antonijo Kolić i jedan tajnik kancelist Antonio de Dominis.

POVIJEST FONDA

Gradivo Mjesnog starješinstva u Rabu koje je imalo i funkciju prvostupanjskog suda bilo je u nadležnosti Kotarskog suda u Rabu. Nije moguće utvrditi je li tamo bilo i fizički smješteno. Spisi Mjesnog starješinstva Raba nalazili su se u sklopu ostalih spisa koji se odnose na područje otoka Raba od mletačke vladavine 1441. i skoro do kraja austrijske uprave 1909. Gradivo je preuzeto u Arhiv 23. travnja 1947. i raspoređeno u 20 svežnjeva spisa. Primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog gradiva Državnog arhiva u Zadru pod brojem 1/1947.

Gradivo fonda zatečeno je potpuno izmiješano, pa je nakon identifikacije spisa i njihova sadržaja provedeno odvajanje i oblikovanje serija upravnih spisa, sudskih spisa, serija sudskih i upravnih taksi te serija sudskih protokola.

SADRŽAJ

Vidi HR–DAZD–47: Mjesno starješinstvo Pag

POPIS GRADIVA

Spisi, 1799.–1814., 24 kut.

1. Upravni spisi, kut. 1-7

2. Dijelovi protokola kut.8

3. Sudske i upravne takse, kut. 9

4. Sudski spisi, kut. 10 – 26

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski, francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač