[0043] Mjesno starješinstvo Korčula (1798. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–43

Klasifikacija: A.1.3.4.

Naziv fonda: Mjesno starješinstvo Korčula

Vrijeme nastanka gradiva: 1798.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 6 kut.; 0,60 d/m

Stvaratelj: C. kr. mjesno starješinstvo Korčula (I. r. Superiorità locale di Curzola)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač

Krajem siječnja 1797. izdan je proglas o osnivanju Mjesnog starješinstva Korčula kao kotarske oblasti.

POVIJEST FONDA

Arhiv starih spisa C. kr. Namjesništva u Zadru 1898. godine zatražio je da se iz okružnih sudova predaju spisi. Temeljem toga zahtjeva preuzeto je i gradivo tzv. Arhiva Korčule koje sadrži spise nastale u mletačko doba te za Prve austrijske (1797.–1805.) i Francuske uprave (1805.–1813.). Gradivo Mjesnoga starješinstva je izdvojeno iz te cjeline kao zaseban arhivski fond. Izrađen je privremeni popis.

Fond nije sređen. Sačuvani su fragmenti upravnih i sudskih spisa. Među spisima nalazi se i gradivo nastalo radom Povjerenstva za protupravno korištenje šuma na Korčuli od 1803. do 1804. godine.

SADRŽAJ

Fragmentarno sačuvani spisi nastali radom Mirovnoga suda i Povjerenstva za šume u Korčuli.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1798.–1799., 3 kut.

1. Upravni spisi Mjesnoga starješinstva 1798.–1799., 1 kut.

2. Sudski spisi: Mirovi sud 1799.–1805., 2 kut.

3. Spisi Povjerenstva za šume 1803.–1804., 3 kut.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–33: Vlada za Dalmaciju, 1798.–1806.

HR–DAZD–35: Guverner Dalmacije Barun T. de Brady, 1804.–1806.

HR–DAZD–38: Fiskalni savjetnik, 1797.–1806.

HR–DAZD–39: Centralna blagajna, 1797.–1806.

HR–DAZD–40: Računovodstvo Vlade Kraljevine Dalmacije, 1798.–1806.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač