[0040] Računovodstvo Vlade Kraljevine Dalmacije (1798. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–40

Klasifikacija: A.1.3.2

Naziv fonda: Računovodstvo Vlade Kraljevine Dalmacije

Vrijeme nastanka gradiva: 1797.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 15 knj.,135 svež.; 13 d/m

Stvaratelj: Računovodstvo Vlade Kraljevine Dalmacije (I.R.Ragioneria governiale del Regno di Dalmazia in Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Među spisima Dvorske komisije za Istru, Dalmaciju i Albaniju nalazi se Dekret br. 9 guvernera Thurna, kao dio opširnijeg dekreta o upravnoj organizaciji Pokrajine broj 2393/1797. koji je stupio na snagu 1. siječnja 1798. kojim se ustanovljuje Ured računovodstva pri Vladi da bi se osiguralo uspješno prikupljanje državnih prihoda u fiskalnim komorama i Centralnoj blagajni u Zadru. Istim je dekretom za upravitelja Vladinog računovodstva (Ces. reg. Ragiionato governiale) imenovan Nicolò Verigo. Osim upravitelja Računovodstva koji je ujedno bio i član Vlade, osoblje ureda činili su dva računovodstvena pomoćnika, jedan pomoćni pisar i računovodstveni revizor. Za računovodstvene pomoćnike imenovani su Nicolò Gramaticopulo i Zuanne Felicinović, Marco Dezorzi je imenovan za pomoćnog pisara, a Bonaventura Benvenuti računovodstvenim revizorom.

Sudeći prema podacima iz spisa Dvorske komisije o organizaciji Pokrajine, Austrijanci su u potpunosti preuzeli mletački sustav upravljanja državnim financijama, odnosno ponovo su ustanovili sve institucije koje su se njima bavile i za mletačke uprave.

Brinuli su da prihodi bilo koje vrste koji proizlaze iz ugovora o najmu i ostalih prava i običaja dolaze u odgovarajuće blagajne na vrijeme, da upravitelji blagajni i fiskalnih komora ne naplaćuju ništa mimo toga, osim ako o tome ne postoji odluka Vlade te da se viškovi iz blagajni koji nisu potrebni za uobičajena plaćanja iz blagajni fiskalnih komora povuku u Centralnu blagajnu. Ured računovodstva je trebao kontrolirati sveukupno ekonomsko i financijsko poslovanje, upozoriti Vladu na bilo kakvu opasnost koja prijeti državnoj blagajni ili moguću prijevaru. Nisu imali pravo direktnog naređivanja, već je sva komunikacija s računovođama na nižim razinama trebala ići preko Vlade. Kao član Vlade upravitelj Računovodstva je na Vijeću izlagao o potrebi te vrste. U Računovodstvu su se čuvali originalni računi i spisi pristigli iz fiskalnih komora, trgovački dnevnici koje bi jednom godišnje predavali ubirači državnih prihoda. Uputstvo o vođenju računovodstva određuje da se knjige, protokoli i registri u Vladinom računovodstvu mogu voditi na isti način kao i za vrijeme mletačke uprave te da na kraju godine mora Vladi biti predstavljeno sažeto izvješće iz svih blagajni u Pokrajini o tome koliko je novca trebalo biti prikupljeno, koliko je stvarno prikupljeno te koliko je novca ostalo.

SADRŽAJ

Gradivo ovoga fonda odnosi se na financijsko poslovanje, plaće službenika, javnu dobrotvornost, rente, poreze, proračune, desetine, kredite i drugo računsko financijsko poslovanje Pokrajine Dalmacije.

POVIJEST FONDA

Fond nije sređivan. Za sve godine postojanja institucije postoje izvorna registraturna pomagala. Službenici kancelarije su primjenjivali razredbeni sustav koji je, ovisno od godine, imao od 16 do 26 razredbenih skupina. Spisi su odlagani po razredbenim skupinama unutar pojedine godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici s kazalom, 1798.–1802., 5 knj.

2. Urudžbeni zapisnici, 1803.–1806., 4 knj.

Predmetne knjige

1. Knjige preliminarnih sistema 1797., 1805., 5 knj.

2. Zbirka dokumenata Fiskalne komore u Pagu 1662., 1790., 1 knj.

Spisi, 1798.–1806., 135 svež.

Kategorija I.–XXIII., 1798., svež. 1–18.

Kategorija I.–XVI., 1799., svež. 19–32.

Kategorija I.–XVI., 1800., svež. 33–45.

Kategorija I.–XXIII., 1801., svež. 46–58.

Kategorija I.–XXIII., 1802., svež. 59–70.

Kategorija I.–XXVI., 1803., svež. 71–82.

Kategorija I.–XXVI., 1804., svež. 83–95.

Kategorija I.–XXVI., 1805., svež. 96–105.

Kategorija I.–XXIII., 1806., svež. 106–111.

Informacija delegiranog komesara Pavišića u vezi sa

žalbom općine Trogir (1804.–1805.), svež. 112–135.

JEZIK/PISMO

Talijanski, njemački; latinica, gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–33: Vlada za Dalmaciju, 1798.–1806.

HR–DAZD–35: Guverner Dalmacije Barun T. de Brady, 1804.–1806.

HR–DAZD–38: Fiskalni savjetnik, 1797.–1806.

HR–DAZD–39: Centralna blagajna, 1797.–1806.

HR–DAZD–40: Računovodstvo Vlade Kraljevine Dalmacije, 1798.–1806.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–32: Dvorska komisija za Istru Dalmaciju i Albaniju, 1797.–1798.