[0039] Centralna blagajna u Zadru (1797. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–39

Klasifikacija: A.1.3.2

Naziv fonda: Centralna blagajna u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1797.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 81 knj., 63 svež.; 14 d/m

Stvaratelj: Centralna blagajna u Zadru (I.R. Cassa centrale in Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Među spisima Dvorske komisije za Istru, Dalmaciju i Albaniju nalazi se dekret br. 10 guvernera Thurna, kao dio opširnijeg dekreta o upravnoj organizaciju Pokrajine broj 2393/1797. koji je stupio na snagu 1. siječnja 1798. kojim se ustanovljuje Središnja blagajna (I.R. Cassa centrale) koja je ujedno i Fiskalna komora za Zadar i Kameralna blagajna (I. R. Cassa camerale) umjesto blagajne koja je djelovala do dolaska Austrijanaca pri uredu generalnog providura (Cassa generalizia). Dekret je predvidio da ured Centralne blagajne ima jednog blagajnika (Cassiere) za kojeg je imenovan Giorgio Costachi, jednog kontrolora (Controlore o scontro) za kojeg je imenovan Vincenzo Casserta i jednog pomoćnika (Asistente) za kojeg je imenovan Gaetano Benvenuti. Zadaća blagajni bila je pobiranje utvrđenih prihoda i dohodaka te njihovo brižno čuvanje i raspoređivanje prema određenim proračunskim stavkama ili prema zahtjevima Vlade. Ta je blagajna osnovana namjesto središnje blagajne generalnoga providura.

POVIJEST FONDA

Fond nije sređivan, već je za njega učinjen inventarni popis brojeva koji je uložen na početak svakog svežnja. Prvi svežanj sadrži predspise od godine 1782. do početka djelovanja austrijske Centralne blagajne, odnosno 1797. godine. U drugom svežnju su odloženi spisi iz 1797., 1798. i 1799. godine. Ostali svežnjevi sadrže kronološki odložene spise za sve godine djelovanja Centralne blagajne.

SADRŽAJ

U fondu su sačuvani spisi o obvezama kolona, korespondencija s nahodištem, popis osoba koje su primale pomoć u hrani, upute o postupku s milostinjom sakupljenom u crkvi, razni dopisi i molbe, punomoći za podizanje novca, popisi dužnika, razni računi, nalozi i upute s viših instanci. U prvom svežnju sačuvan je spis koji sadrži uputstva o formiranju fiskalnih komora u Dalmaciji.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Registri, blagajnički dnevnici i bilježnice Centralne blagajne u Zadru 1797.– 1806., 46 knj.

2. Razne knjige Centralne blagajne 1797.–1806., 5 knj.

3. Blagajnički dnevnici i pomoćne knjige fiskalnih komora u Splitu, Šibeniku, Hvaru Makarskoj i Kotoru 1797.–1809., 30 knj.

Spisi, 1782.–1806., svež. 1–63

JEZIK/PISMO

Talijanski, njemački; latinica, gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–33: Vlada za Dalmaciju, 1798.–1806.

HR–DAZD–35: Guverner Dalmacije Barun T. de Brady, 1804.–1806.

HR–DAZD–38: Fiskalni savjetnik, 1797.–1806.

HR–DAZD–39: Centralna blagajna, 1797.–1806.

HR–DAZD–40: Računovodstvo Vlade Kraljevine Dalmacije, 1798.–1806.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–32: Dvorska komisija za Istru Dalmaciju i Albaniju, 1797.–1798.