[0038] Fiskalni savjetnik (1797. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–38

Klasifikacija: A.1.3.2

Naziv fonda: Fiskalni savjetnik u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1797.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 svež.;1,4 d/m

Stvaratelj: Fiskalni savjetnik u Zadru (Consigliere e procuratore fiscale)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Funkcija fiskalnoga savjetnika naslijeđena je od mletačke uprave u Dalmaciji. Fiskalnog savjetnika je imenovao generalni providur, a potvrđivao Senat da bi nadzirao ubiranje državnih prihoda i rad svih komornika u Dalmaciji. On je u slučaju spora odlučivao u drugom stupnju. Među spisima Dvorske komisije za Istru, Dalmaciju i Albaniju nalazi se dekret guvernera Thurna, kao dio opširnijeg dekreta o upravnoj organizaciju pokrajine, broj 2393/1797. koji je stupio na snagu 1. siječnja 1798. godine. Njime se imenuje fiskalni savjetnik za cijelu Dalmaciju. Dana 7. travnja 1798., odlukom gubernatora Thurna, za fiskalnog savjetnika imenovan je savjetnik Vlade, plemić Trifon Paquali. Imenovani su i njegov pomoćnik Angelo Benvenuti i pisar Antonio Ciscutti.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–34: Dvorski komesar za Dalmaciju P. Goëss

Fond nije arhivistički sređivan. Među spisima vide se tragovi intervencija Enrica Böttnera s početka 20. st. u vidu udruživanja više brojeva prema sadržaju. Svežnjevi su različite debljine i sadrže spise jedne godine. Registraturne knjige ne postoje.

SADRŽAJ

Fiskalni savjetnik vršio je nadzor nad cjelokupnim financijama i vodio je brigu za dosljednu provedbu zakona i carskih prava. Uz ove dužnosti obavlja i dužnosti savjetnika Vlade. Gradivo se odnosi na sve vrste financijskih obveza stanovništva prema državi (tzv. Regalia Principis) kao što su godišnja davanja (canoni), porezi (censi), porez na prihode za primljena i zakupna prava (laudemio), najamina i zakupnina za državne terene (affiti e livelli), desetina (decima), travarina (erbatico) i carine (dazi) koji su ostali nepromijenjeni u razdoblju Prve austrijske uprave kao što su bili za vrijeme mletačke uprave u Dalmaciji. Iz spisa je vidljivo da je fiskalni savjetnik zadržao i funkciju koju je imao i za vrijeme mletačke uprave. Funkciju sudjelovanja u suđenjima u drugom stupnju u financijskim sporovima.

POPIS GRADIVA

Spisi: 1797.–1806., 10 svež.

1. Fiskalni savjetnik u Zadru, 1797., svež. 1.

2. Fiskalni savjetnik u Zadru, 1798., svež. 2.

3. Fiskalni savjetnik u Zadru, 1799., svež. 3.

4. Fiskalni savjetnik u Zadru, 1800., svež. 4.

5. Fiskalni savjetnik u Zadru, 1801., svež. 5.

6. Fiskalni savjetnik u Zadru, 1802., svež. 6.

7. Fiskalni savjetnik u Zadru, 1803., svež. 7.

8. Fiskalni savjetnik u Zadru, 1804., svež. 8.

9. Fiskalni savjetnik u Zadru, 1805., svež. 9.

10. Fiskalni savjetnik u Zadru, 1806., svež. 10.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–ZKZD M– 66, 68, 75, 157, 158, 748: Fiskalni savjetnik u Zadru 1797.–1806.

HR–DAZD–33: Vlada za Dalmaciju, 1798.–1806.

HR–DAZD–35: Guverner Dalmacije Barun T. de Brady, 1804.–1806.

HR–DAZD–39: Centralna blagajna, 1797.–1806.

HR–DAZD–40: Računovodstvo Vlade Kraljevine Dalmacije, 1798.–1806.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–32: Dvorska komisija za Istru Dalmaciju i Albaniju, 1797.–1798., str. 177