[0037] Ravnateljstvo desetina za Dalmaciju (1802. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–37

Klasifikacija: A.1.3.2

Naziv fonda: Ravnateljstvo desetina za Dalmaciju

Vrijeme nastanka gradiva: 1802.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina: 11 svež.; 3,4 d/m

Stvaratelj: Ravnateljstvo desetina za Dalmaciju (I. R. Direzione decimale in Dalmazia)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–36: Komorna uprava za Dalmaciju, 1804.–1806.

Komorna uprava u Zadru bila je nadležna područnim ravnateljstvima desetina koja su se nalazila u Zadru, Skradinu, Šibeniku, Trogiru, Splitu, Omišu i Makarskoj. Ravnateljstvo desetina za Dalmaciju (I.R. Amministrazione generale delle decime della Dalmazia) postojalo je prije osnivanja Komorne uprave s time da mu je proširena nadležnost na nadzor ubiranja državnog prihoda od soli i nadzor nad mitnicama za sol u pojedinim mjestima (Gabelle de sali). Ravnateljstva desetina u gradovima su također trebala promijeniti naziv u Komorne uprave, ali to na terenu nije dosljedno provedeno. Područna ravnateljstva imala su uz upravitelja i inspektora i vještaka. Inspektori i vještaci su najvjerojatnije bili u nekom ugovornom odnosu s ravnateljstvima, a ne klasičnom radnom odnosu.

Područna ravnateljstva desetina imala su nadležnost i ovlasti najdirektnijeg kontakta s obveznicima i nadzora nad svim radnjama koje su se odvijale u sklopu prikupljanja proizvoda, njihovog skladištenja, kontrole kvalitete, prodaje. Imali su obvezu čak dvaput na tjedan o tome izvještavati centralu vodeći računovodstvene knjige prema dostavljenim im obrascima. Da bi se mogao kontrolirati rad inspektora desetina i vještaka morali su im izdavati potvrde o njihovom radu čime bi oni ostvarivali pravo na naknadu u robi ili novcu. U cjelokupnom poduzimanju surađivali su s mjesnim starješinstvima i časnicima Teritorijalnih snaga (Forza teritoriale).

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–34 Dvorska komisija za Istru Dalmaciju i Albaniju, 1802.–1804.

Fond nije arhivistički obrađen. Budući da je gradivo ovoga arhivskoga fonda zatečeno s ostalim gradivom središnjih upravnih tijela Pokrajine Dalmacije za vrijeme Prve austrijske uprave u Zadru (1797.–1805.), očito je riječ o spisima središnje Komorne uprave. Odložen je u izvornim svežnjevima po razredbenim skupinama unutar jedne godine. Za sve godine poslovanja postoje urudžbeni zapisnici, a kazalo za godine 1804. i 1805. u jednom svesku.

SADRŽAJ

Dopisivanje s Dvorskom komorom, mjesnim starješinstvima i fiskalnim uredima, centralnom blagajnom i njenim filijalama. Sačuvani su podaci o trgovini žitom u Veneciji, takse za sol i ostale poslove vezane s desetinama i carinama u Dalmaciji.

Fond sadrži spise koji se odnose na kontakte područnih ravnateljstava sa središnjicom, s mjesnim starješinstvima, inspektorima i vještacima.

POPIS GRADIVA

(Svežnjeve 1–59. vidi u HR–DAZD–36) Komorna uprava za Dalmaciju, 1804.–1806., str. 186

Kategorija II. 1802.–1805. Ravnateljstvo desetina Šibenik, svež. 1–4 .

Kategorija III. 1803.–1806. Ravnateljstvo desetina Skradin, svež. 5, 6.

Kategorija I. 1804.–1805. Ravnateljstvo desetina Zadar, svež. 7.

Kategorija IV. 1804.–1805. Ravnateljstvo desetina Trogir, svež. 8.

Kategorija V. 1804.–1805. Ravnateljstvo desetina Split, svež. 9.

Kategorija VI. 1804.–1805. Ravnateljstvo desetina Omiš, svež. 10.

Kategorija VII. 1804.–1806. Ravnateljstvo desetina Makarska, svež. 11.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–33: Vlada za Dalmaciju, 1798.–1806.

HR–DAZD–35: Guverner Dalmacije Barun T. de Brady, 1804.–1806.

HR–DAZD–38: Fiskalni savjetnik, 1797.–1806.

HR–DAZD–39: Centralna blagajna, 1797.–1806.

HR–DAZD–40: Računovodstvo Vlade Kraljevine Dalmacije, 1798.–1806.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–32: Dvorska komisija za Istru Dalmaciju i Albaniju, 1797.–1798.