[0035] Guverner Dalmacije barun T. de Brady (1804. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–35

Klasifikacija: A.1.3.2.

Naziv fonda: Guverner Dalmacije barun Thomas de Brady.

Vrijeme nastanka gradiva: 1804.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 17 svež.; 2,2 d/m

Stvaratelj: Guverner Dalmacije barun T. de Brady. / Spisi Predsjedništva. (Governatore della Dalmazia barone Tommaso de Brady)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Barun T. de Brady nakon odlaska dvorskoga komesara P. Goëssa postao je prvi civilni i vojni guverner Dalmacije. Početkom 1805. započinje s reorganizacijom uprave i sudstva, najprije na području Boke kotorske, a zatim i u ostalim dijelovima Dalmacije. U centralnu vladu postavlja šest savjetnika, dva za upravne, dva za financijske i dva za sudske poslove. Apelacijski sud u Zadru izdvaja iz uprave i osniva prvostupanjske sudove u Zadru i Splitu kao okružne sudove. Reorganizaciju vlasti u Dalmaciji Brady nije uspio dovršiti, jer je Austrija Požunskim mirom (26. prosinca 1805.) izgubila teritorij od Mletaka do Budve. T. de Brady već 28. siječnja 1806. izdaje proglas kojim objavljuje pripajanje Dalmacije i Boke kotorske Kraljevstvu Italije, a proglasom od 18. veljače austrijska vlada u Zadru prestaje radom 19. veljače 1806. godine.

POVIJEST FONDA

Spisi nastali do 1820. godine predani su Arhivu starih spisa C. kr. Namjesništva u Zadru i ondje su inventarizirani prema sustavu vođenja spisa u registraturi. U razdoblju od 1824. do 1827. provedeno je veliko škartiranje spisa, osobito financijskih. Opći inventar (Inventario generale) izrađen je kao primopredajni zapisnik 1828. godine.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži podatke o političkom i gospodarskom stanju Dalmacije, o neredima u Boki kotorskoj, o novačenju. U gradivu se nalaze informacije o putovanju guvernera T. de Bradyja po Dalmaciji i o reorganizaciji uprave kao i podaci o trgovini, javnoj dobrotvornosti, lazaretima, organizaciji zemaljske straže. U fondu ima podataka i o pomorskoj bici između engleske, francuske i španjolske flote, o reguliranju poštanske službe na području Dubrovačke Republike, informacije o politici Dubrovačke Republike. Osim toga sadrži podatke o reorganizaciji sudstva posebno za odvajanje kaznenog zakonika i pavilnika kaznenog postupka. U fondu su i podaci o predaji Dalmacije Francuzima.

POPIS GRADIVA

Kazala, 2 knj.

Spisi Predsjedništva (Atti presidiali).

1. Spisi Predsjedništva, 1804.–1805., br. 1–456, svež. 1–3.

2. Spisi Predsjedništva, 1804., br. 18–2005, svež. 4.

3. Spisi Predsjedništva, 1805., br. 1–2200, svež. 5–15.

4. Spisi Predsjedništva, 1806., br. 1–868, svež. 16–17.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–56: Privremena francuska vlada , 1806.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–32: Dvorska komisija za Istru Dalmaciju i Albaniju, 1797.–1798., str. 177

Antoljak, Stjepan. Predaja Dalmacije Francuzima (1806.), Rad JAZU 288 (1952): str. 167–183.