[0034] Dvorski komesar za Dalmaciju P. Goëss (1802. – 1804.)

Signatura: HR–DAZD–34

Klasifikacija: A.1.3.2.

Naziv fonda: Dvorski komesar za Dalmaciju Peter Goëss

Vrijeme nastanka gradiva: 1802.–1804.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 9 svež.; 1,6 d/m

Stvaratelj: Dvorski komesar za Dalmaciju Peter Goëss (I. R. Commissario Aulico conte di Goëss)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Dana 8. lipnja 1802. godine Dvorska kancelarija za Istru i Dalmaciju u Beču postavila je na mjesto komesara za Dalmaciju grofa Petera Goëssa koji je dotad bio pomoćnik komesara Gianbattiste Rinne od 19. srpnja do veljače 1801. godine. Nešto kasnije, 1. srpnja 1802. imenovan je i za dvorskog savjetnika (consigliere Aulico) te preuzima mjesto predsjednika Predsjedništva i upravu Vlade za Dalmaciju. Na toj je dužnosti ostao do srpnja 1804. godine. On uvodi promjene u upravnom ustrojstvu Dalmacije koje su se dugo pripremale, napose u uređenju sudstva, njegovom konačnom odvajanju od centralne vlasti i formiranju Apelacionog suda u Dalmaciji. Predviđene promjene provedene su samo djelomično. Apelacioni sud se odvojio od centralnih tijela uprave. Nezadovoljan nedovoljnom odlučnošću svojih nadređenih i činjenicom da je ograničavan i sputavan u provođenju nužnih promjena i reformi, dvije godine nakon imenovanja, u srpnju 1804. godine daje ostavku i napušta mjesto komesara za Dalmaciju. Na područjima izvan gradova i dalje ostaju kao izvršna tijela pukovnici, serdari, harambaše i panduri.

POVIJEST FONDA

Nakon uspostave francuske vlasti u Dalmaciji 1806. godine, za vrijeme generalnog providura Vincenza Dandola, u Arhiv su primljeni spisi središnjih tijela Prve austrijske uprave.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži izvještaje i okružnice koje su se odnosile na javnu sigurnost, organizaciju sudstva, nadzor nad graničnim linijama, rentama i troškovima, plaće serdarima, harambašama te čuvarima zdravstvenih ureda. U gradivu se nalaze i spisi o agrarnom sustavu u Dalmaciji, planu kolonizacije, o otvaranju poljodjelske akademije, osnutku vunare u Dalmaciji.

POPIS GRADIVA

1. Opći spisi 1803.–1804., br. 732–3794, svež. 1.

2. Privilegije, statuti, prihodi i rashodi komuna Zadar, Nin, Šibenik, Skradin, Split, Trogir, Omiš i Makarska, svež. 2.

3. Privilegije, statuti, prihodi i rashodi komuna Rab, Krk, Cres, Hvar, Brač, Perast, Budva, Risan, Korčula, Paštrovići i Pag, svež. 3.

4. Molbe za prijem u državnu službu A–Z, svež. 4–9.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–33: Vlada za Dalmaciju, 1798.–1806.

HR–DAZD–35: Guverner Dalmacije T. de Brady, 1804.–1806.

HR–DAZD–39: Centralna blagajna u Zadru, 1797.–1806.

HR–DAZD–217: Prizivni sud u Zadru, 1798.–1815.

HR–DAZD–386: Zbirka tiskovina, 1608.–1959.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–32: Dvorska komisija za Istru Dalmaciju i Albaniju, 1797.–1798., str. 177