[0030] Bilježnici Šibenika (1386. – 1797.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–30

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Šibenika

Vrijeme nastanka gradiva: 1386.–1797. 1

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 286 kut.; 37,50 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Šibenika (Notarii communis Sibenici)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi Notarijat u Dalmaciji pod mletačkom upravom 1409.–1797.

Šibenik je pod mletačkom vlašću bio najprije između 1322. i 1358. godine. Zadarskim mirom 1358. priznaje vlast hrvatsko–ugarskog kralja Ludovika I. Od 1412. do 1797. godine pod vlašću je Mletačke Republike.

POVIJEST FONDA

Spisi ovog fonda smješteni su u Arhiv u Zadru 1943. godine. Prvi popis, dok je gradivo još bilo u Okružnome sudu, izradio je don Krsto Stošić. Gradivo je osnovno sređeno. Spisi šibenskih bilježnika sastoje se od jedinstvene serije od 112 bilježnika. Za korištenje gradiva upotrebljava se popis koji je za svoje potrebe izradio dr. Kristijan Juran sa Sveučilišta u Zadru. Neophodno je učiniti reviziju sređenosti.

POPIS ŠIBENSKIH BILJEŽNIKA

Prva i druga brojka označuju godinu djelovanja pojedinoga bilježnika, broj ispred kose crte označuje kutiju, a iza crtice rimski broj označuje svežnjeve u kutiji.

1. Slavogost 1386., 1/I

2. Zilio de Albanis 1398.–1400., 2/I

3. Mihovil pok. Ivana 1414.–1435., 3–5/I–III

4. Pietrobono Pagano 1436.–1437., 5/I

5. Baptist de Ponte 1438., 5/I

6. Juraj de Dominicis 1469.–1470., 6/I

7. Indricus de Indricis 1431.–1434., 6/I

8. Petrus q. Iohannis 1434., 6/I

9. Jakov Vukšić 1433.–1434., 6/I

10. Bartul Arnulfus 1434.–1435., 7/I

11. Christophorus Lovato 1437.–1439., 7/I

12. Martin Ferro 1426., 8/I

13. Ante Campolongo 1440.–1483., 8–14/I–VI, VIII

14. Frane i Petar de Serenis 1441.–1443., 15/I

15. Rafael Ferro 1448.–1454., 16/I

16. Matheus q. Johannis de Verona 1449., 16/I

17. Ivan Krstitelj Lukačić 1449., 16/I

18. Manfred Petronja 1455.–1458., 17/I

19. Karatus Vitale 1451.–1470., 17–21/I–V

20. Ilija Banjvarić 1457.–1467., 22/I–III

21. Christofor q. Andree 1457.–1484., 23–26/I–IV

22. Ante de Martinis 1461.–1488., 27/I

23. Melchior Sabino 1466.–1467., 27/I

24. Grgur pok. Lovrinca de Dominicis 1470.–1494., 28–32/ IA, I–IV

25. Daniel Campolongo 1483.–1487., 33/I

26. Martinus Campellis de Gaivanis 1488.–1518., 34–41/I–VIII

27. Nicola de Rubeis 1489.–1498., 42/I

28. Petar Makarunić 1497.–1503., 42/I

29. Vicko de Martinis 1500., 43/I

30. Luka Kamenarić 1501.–1503., 43/I

31. Lovrinac Butrisić 1502.–1526., 44–46/I–V

32. Tranquillo Guerini 1514.–1553., 47–52/I–VI

33. Frane i Donat Tranquillo 1514.–1566., 53–60/I–60/VIII

34. Ivan Lupis 1518.–1531., 61/I

35. Jerolim Branco 1527.–1530., 61/I

36. Saracen de Saracenis 1531.–1535., 62/I

37. Ilija Tolimerić 1532.–1542., 62/I

38. Julije iz Pule 1533.–1540., 62/I

39. Kornelij Bonini 1533.–1569., 63–69/I–VIII

40. Frane Michelli 1535.–1539., 69/I

41. Ivan Krstitelj Zavorović 1541.–1560., 70–71/I–II

42. Ivan Tranquillo 1561.–1582., 72/73/I–II

43. Andrija Tranquillo 1567.–1602., 74/I

44. Trifun de Prodi 1568.–1573., 75/I

45. Nikola Divnić 1568.–1573., 75/I

46. Dominik Šižgorić 1573.–1600., 75/I

47. Persij Zavorović 1572.–1578., 76/I

48. Josip Matijaca 1576.–1601., 76–78/I–III

49. Petar Dobrović 1593.–1598., 79/I

50. Ivan Tobolić 1589.–1601., 79/I

51. Jakov Linjičić 1586.–1592., 80/I

52. Ivan Gjadrov 1597.–1598., 80/I

53. Marko Semonić 1589.–1631., 81–85/I–V

54. Frane Semonić 1593.–1649., 86/I

55. Sebastijan Matijaca 1594.–1615., 87–88/I–II

56. Donat Traquillo 1601.–1623., 88/I

57. Jerolim Ferro 1608.–1611., 89/I

58. Gašpar Semonić Grižanić 1603.–1613., 90–92/I–III

59. Petar Kopešić 1603.–1628., 93–94/I–III

60. Jerolim Semonić 1608.–1629., 94/I

61. Josip Teodosio 1616.–1641., 95/I

62. Juraj Ferro 1615.–1644., 96/I

63. Šime Dević 1613.–1623., 96/I

64. Cancellier Bolzon 1621.–1622., 97/I

65. Mihovil Parčić 1623.–1642., 97/I

66. Ante Vrančić 1624.–1629., 98/I

67. Gašpar Schiavetti 1627.–1660., 98–102/I–V

68. Andrija Semonić 1627.–1644., 103/I

69. Šime Strižić 1633.–1665., 104/I

70. Nikola Semonić 1629.–1658., 104/I

71. Hijacint Matijaca 1633.–1665., 105–106/I–II

72. Mihovil Semonić 1633.–1644., 107/I

73. Mihovil Grižanić 1634.–1644., 107 I

74. J. Baptista Semonić 1636.–1640., 108 I

75. Frane Vrančić 1636.–1693., 109/I, 110/II, 11/III

76. Bernard Scozzi 1641.–1649., 112/I

77. Ante Semonić 1647.–1649., 113/I

78. Petar Vrančić 1654.–1659., 113/I, 114/II

79. Marko Defratelli 1649.–1665., 115/I

80. Petar Kalčina 1650.–1661., 115/I

81. Andrija Maroti 1654.–1700., 116/I, 117/II

82. Gašpar Matijaca 1656.–1687., 118/I, 119/II

83. Jeronim Capogrosso 1659.–1698., 120–127/I–VIII

84. Bernard Cortellini 1660.–1661., 128/I

85. Frane Marzari 1682.–1683., 128/I

86. J. Baptista Bologna 1691.–1700., 128–129/I–II

87. Marin Vidali 1701.–1703., 130/ I

88. Juraj 1701.–1741., 131–146/I–XVIII

89. Ante Parisi 1701.–1741., 149/I–II

90. Petar Cigni 1701.–1751., 150–154/I–V

91. Mate Martinelli 1706.–1708., 154/I

92. Frane Cortellini 1709.–1741., 154–157/I–IV

93. Frane Minelli 1706.–1723., 158/I

94. Ante Cortellini 1725.–1772., 158/I

95. Dujam Semonić 1741.–1760., 159–160//I–VI

96. Petar Dobrović 1742.–1774., 165–167/I–III

97. Nikola Mistura 1743.–1749., 168/I

98. Juraj Diomarte 1743.–1805., 169–171/I–III

99. Lovrinac Ante Cortelini 1741.–1800., 172–175/I–IV

100. Nikola Šižgorić 1748.–1772., 176–178/I–III

101. Ivan Mistura 1760.–1795., 179–190/I–XII

102. Frane Dobrović 1760.–1792., 191–193/I–III

103. Ante Ljubić 1760.–1779., 194/196/I–III

104. Marko Filiberi 1764.–1791., 197–198/I–II

105. Juraj Botti 1776.–1807., 199–210/I–XII

106. Vicko Bovi Strižić Brsatić 1779.–1804., 211–229/I–XIX

107. Božidar Semonić 1785.–1832., 230–242/I–XIII

108. Petar Quarco Knin, Vrlika. Drniš 1791.–1798., 243–245/I–245

109. Jakov Pini 1791.–1793., 245/I

110. Ante Semonić 1795.–1835., 246–272/I–XXVII

111. Šime Pekić 1795.–1816., 273–285/I–XIII

112. Jerolim Monferra 1788.–1795., 286/II

JEZIK/PISMO

Latinski, talijanski – mletački idiom; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–17: Općina Šibenik, 1428.–1797. i sv. 3: Fantina de cha de Pesaro 1441.–1443.

Biskupijski arhiv Šibenik, Antun Campolongo sv. 269: 1441, 1446.

ARHIV HAZU: Fragmenti šibenskih notara XV. st. Sign. II a75, II b 27, II b 29, IV b 42.

BIBLIOGRAFIJA

Zjačić, Mirko. Spisi šibenskog notara Slavogosta 1386., Starine JAZU 44 (1952.): str. 201–296. *** Zilius de Albanis 1398.–1400. / u rukopisu priredio Josip Kolanović *** Birin, Ante. Šibenski bilježnici Pietro Pagano (1436.–1473.), Povijesni prilozi 28 (2009.): str. 117–189. *** Spisi kancelarije šibenskog kneza Fantina de cha de Pesaro 1441.–1443. / Priredio Josip Kolanović. Muzej grada Šbenika, Šibenik 1989.

  1. –1835.