[0029] Bilježnici Skradina (1725. – 1797.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–29

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Skradina

Vrijeme nastanka gradiva: 1725.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 24 kut.; 2,40 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Skradina (Notarii civitatis et districtus Scardonae)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi Notarijat u Dalmaciji pod mletačkom upravom 1409.–1797.

Skradin je bio pod mletačkom vlašću između 1411. i 1522. godine, kada ga osvajaju Turci, a drugi put od 1684. do pada Mletačke Republike 1797. godine.

POVIJEST FONDA

Spisi ovog fonda preuzeti su u Arhiv 1950. godine. Osnovno sređivanje obavljeno je 50–ih godina 20. st.

SADRŽAJ

Spisi među ostalim sadrže razne privatno–pravne poslove, kao što su oporuke, kupoprodajni ugovori, punomoći, građanske te kaznene parnice.

POPIS GRADIVA

Bilježnik Lorenzo Badena 1725.–1771., kut. 1–6

Bilježnik Lorenzo Badena 1767.–1772.

Bilježnik Antonio Badena 1771.–1772., kut. 7

Bilježnik Francesco Valvasor Rota 1780.–1785., kut. 8

Napoznati bilježnik 1791., kut. 9

JEZIK/PISMO

Talijanski – mletački idiom; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–15: Općina Skradin 1689.–1807.

HR–DAZD–575: Bilježnici Skradina 1806.–1823.