[0028] Bilježnici Raba (12. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–28

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Raba

Vrijeme nastanka gradiva: 1403.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 41 kut.; 6,80 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Raba (Notarii civitatis et districtus Arbi)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi Notarijat u Dalmaciji pod mletačkom upravom 1409.–1797.

Rab se pod mletačkom vlašću našao u dva navrata: od 1115. do 1358. godine te od 1409. do pada Republike 1797. godine.

POVIJEST FONDA

Gradivo je preuzeto u Arhiv 1947. Godine. Dio knjiga bilježnika Tome Stančića kupljen je od obitelji Filippi 30. rujna 1967. godine (usp. br. 237/1–1967).

SADRŽAJ

Fond se sastoji od raznih ugovora, oporuka, miraza i knjiga izvanrednih poslova nastalih radom bilježnika srednjovjekovne rapske općine tijekom mletačke, Prve austrijske, francuske i Druge austrijske uprave.

RAPSKIH BILJEŽNICI

Napomena: rimski brojevi označuju svežnjeve.

1. Dominicus de Plangosis q. Segne 1403.–1448., 1/I

2. Andrea Faieta 1441.–1486., 1/I–XII

3. Thoma de Stantiis q. Mathei 1448.–1491., 2–3/I–XIX

4. Marcus de Olivone 1452.–1453., 4/I

5. Marinus Maromanus 1474, 1514., 4/I–V

6. Antonius de Nimira 1488.–1493., 4/I

7. Antonius de Citadella 1489.–1513., 4/I–XXI

8. Petrus de Teritono 1491.–1500., 4/I –V

9. Giorgio Segotta 1492.–1509., 5–6/I–IV

10. Nepoznati bilježnik 1496.–1505., 7/I

11. Bartholomeus Bonzius 1497.–1500., 7/I–II

12. Dominico Armolais 1499.–1510., 7/I–III

13. Martinus Picichus 1503.–1512., 7/I

14. Christophorus de Thole 1514.–1550., 7/I–VI

15. Franciscus Terbetius 1517.–1533., 8/I–V

16. Dominicus Zaro q. Bernardini., 1517.–1520., 8/I

17. Franciscus Fabianich 1520.–1558., 9–10/ I–XLIII

18. Hieronimus Scaffa 1522.–1538., 11/I–III

19. Franciscus Nosiza 1524.–1532., 11/I–V

20. Hieronimus Zaro 1537.–1560., 11/I–VII

21. Damianus Spalatinus 1537.–1553., 11/I

22. Matheus Zico 1538.–1570., 11/I–XII

23. Franciscus Iacina 1534.–1554., 12/I–VI

24. Cristoforo Fabiani 1545.–1593., 13/I–XXXI

25. Gabrielle Cernotta 1551.–1579., 14/I

26. Paulus Antonius Badoaro 1557.–1594., 14/I–VII

27. Giovanni Antonio Cernotta 1571.–1615., 14/ I–XIV

28. Hieronimus Signa 1562.–1577., 14/I–II

29. Niccolò Zaro 1562.–1599., 15/ I–XIII

30. Nepoznati bilježnik 1566.–1567., 1577., 15/I

31. Francesco Filosio 1571.–1577., 15/I–II

32. Franciscus Zudenigo 1571.–1607., 16/I

33. Nepoznati bilježnik 1573.–1579., 16/I

34. Niccolò Scaffa 1573.–1594., 16/I–IV

35. Nepoznati bilježnik 1580., 1583., 16/ I–III

36. Christophorus Nimira 1582.–1590., 16/I–VI

37. Christophorus de Dominis 1582.–1606., 17/I–X

38. Gabrielle Zaro 1582.–1610., 18/I–VI

39. Marinus Zaro 1583.–1588., 18/I–II

40. Hieronimus Scaffa 1585.–1600., 18/I–II

41. Francesco Zaro 1587.–1598., 19/I–III

42. Cristoforo Nataleo 1594., 19/I

43. Bernardin Marelich 1594.–1595., 19/I

44. Petrus Zaro 1596.–1629., 19/I–XXI

45. Gerolamo Nimira 1598.–1618., 20/I–III

46. Zorzi Concizza 1600.–1630., 20/ I–V

47. Dionisius de Dominis 1600.–1608., 20/I–II

48. Christophorus Marinelis q. Mathei 1601.–1607., 20/I

49. Ioannis de Dominis 1602.–1638., 20/I.

50. Francesco Scaffa 1603.–1607., 20/I–III

51. Pasquale Dominis 1604., 20/I

52. Ioannis Baptista de Dominis 1606.–1624., 21/I

53. Ioannis Deodatus Cassio 1609.–1627., 21/I

54. Girolamo Cernotta 1612.–1624., 21/I–II

55. Martin Bogdanić 1622.–1626., 21/I

56. Christophorus Marinellis q. Simeoni 1622.–1626., 22/I–VI

57. Matio Galzigna q. Cristoforo 1627.–1672., 22/I–IV

58. Marin Bizza 1628.–1664., 22/ I

59. Franciscus Cassius 1629.–1670., 22/I–IV

60. Niccolò Zaro q. Marini 1631.–1653., 23/I–IV

61. Georgius Belancich 1633.–1668., 23/ I–II

62. Francesco Galzigna 1633.–1646., 23/I

63. Hieronimus Nimira 1636.–1647., 23/I

64. Hieronimus Cassius 1638.–1639., 23/I

65. Vid Durinić 1639.–1654., 23/I–II

66. Franciscus de Dominis 1639.–1675., 24/I–XVI

67. Girolamo Marinelich 1643.–1663., 25/I–XVI

68. Christophorus de Dominis q. I. Baptistae 1643.–1706., 26–27/I–XXIV

69. Simeone Marinelis q. Cristoforo 1648.–1662., 28/I–VII

70. Hieronimus Nimira 1656.–1659., 28/I

71. Cristoforo Nimira q. Girolamo 1660.–1670., 28/I–IV

72. Stefano Bizza 1670.–1672., 28/ I

73. Marin Galzigna 1670.–1671., 29/I–XIX

74. Simon Galzigna q. Stephani 1672.–1687., 30/ I

75. Michael Marinellis 1679.–1691., 30/I

76. don Juraj Debelić 1683.–1712., 30/I

77. Jakov Bizza 1692.–1729., 31/ I–VII

78. Matteo Galzigna 1692.–1725., 31/I–II

79. Niccolò Dominis 1692.–1709., 31/I

80. Doimo Marinellis 1694.–1730., 32/I–XV

81. Giorgio Cernotta 1696.–1712., 32/I–II

82. Grgo Čemelić i Anton Sutlović 1706.–1712., 1727.–1752., 32/ I

83. Pietro Bizza 1710.–1713., 32/I

84. Nepoznati bilježnik 1692.–1716., 32/I

85. Pacifico Bizza 1717.–1726., 33/I–IV

86. Antonio Cernotta q.Girolamo 1717.–1735., 33/I–IV

87. Nepoznati bilježnik 1718.–1732., 33/I

88. Giovanni Livich 1729.–1793., 33/I–IV

89. Simon Cernotta Bizza 1731.–1756., 33/I

90. Francesco de Dominis 1736.–1757., 34/I–VI

91. Giacomo Bon 1750.–1759., 34/I

92. Paolo Predolin 1753.–1763., 34/I

93. Mattio Galzigna 1754.–1791., 34/I–IV

94. Gaudenzio Predolin 1763.–1807., 35/I–III

95. Zorzi Spalatino 1765.–1799., 36/I–IV

96. Ilija Šuljić 1765.–1795., 36/I

97. Giusepe Bevilacqua 1781.–1818., 37/I–V

98. Alvise Galzigna 1782.–1806., 38/I–II

99. Pasquale Ferrari de Latus 1782.–1806., 38/I–VIII

100. Zorzi Livich q. Zuane 1787.–1798., 38/I

Rapski bilježnici za vrijeme Prve austrijske uprave 1797.–1806.

1 Giovanni Marco Colich 1800.–1815., 39/I–XII

Rapski bilježnici za vrijeme francuske uprave 1806.–1814.

1. Giovanni Leoni Bevilacqua 1811.–1817., 40/I–II

2. Girolamo Spalatin 1812.–1831., 40/I

Rapski bilježnici za vrijeme Druge austrijske uprave 1814.–1918.

Gian Battista Ferrari Latus di Lorenzo 1861.–1875., 41/I–II

JEZIK/PISMO

Latinski, talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–1: Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju, 1617.–1797.

HR–DAZD–574: Bilježnici Raba, 1800.–1831.