[0027] Bilježnici Paga (1310. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–27

Klasifikacija: A.1.2. 4.

Naziv fonda: Bilježnici Paga

Vrijeme nastanka gradiva: 1689.–1797. 1

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 27 kut.; 2,70 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Paga (Notarii civitatis et districtus Pagi)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi Notarijat u Dalmaciji pod mletačkom upravom 1409.–1797.

Pag je pod mletačkom vlasti od 1409. do 1797. godine. Bilježničku službu obavljali su dijelom i zadarski bilježnicu koji su povremeno dolazili u Pag.

POVIJEST FONDA

Gradivo je sačuvano fragmentarno. Paških bilježnika bilo je i prije 1689. godine, ali spisi nisu sačuvani. U Arhiv su preuzeti 1921. godine.

POPIS PAŠKIH BILJEŽNIKA

1. Aurelio Mircovich 1689.–1739., 1 svež.

2. Giovanni Antonio Giadruleo 1738.–1743., 2 svež.

3. Francesco Ruich 1747.–1777., 2 svež.

4. Girolamo Casio 1753.–1783., 3 svež.

5. Marco Lauro Ruich 1761.–1797., 2 svež.

6. Nicolò Mircovich 1774.–1810., 3 svež.

7. Francesco Raccamarich 1777.–1812., 4 svež.

8. Girolamo Zorovich 1784.–1818., 4 svež.

9. Giambattista Palcich 1790.–1797., 1 svež.

10. Gianclaudio Breganze 1798.–1806., 1 svež.

11. Giangiuseppe Giadruleo 1799.–1821., 2 svež.

JEZIK/PISMO

Latinski, talijanski – mletački idiom; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–13: Općina Pag, 1793–1797.

Budući da je Pag bio i pod upravom Zadarske općine–komune, među zadarskim bilježnicima nalaze se zapisi bilježnika koji su povremeno odlazili u Pag i obavljali bilježničku funkciju. Tako su primjerice sačuvani i objavljeni bilježnički zapisi Ivana Gerarda iz Padove sastavljeni na Pagu za godine 1329./1337. Na temelju izvornoga gradiva paški bilježnik Marco Lauro Ruich (1761. – 1797.) prepisao je ili obradio zapise o Pagu u rukopisima koji se čuvaju u Arhivu HAZU, u Znanstvenoj knjižnici u Zadru i Državnom arhivu u Zadru.

BIBLIOGRAFIJA

Statuta communitatis Pagi. Venetiis, 1637. *** Statut Paške općine / uredio Dalibor Čepulo. Pag: Matica hrvatska, 2011. *** Spisi zadarskih bilježnika Ivana Qualis Nikole pok. Ivana Gerarda iz Padove : 1296–1337 = Notariorum Jadrensium Johannis Qualis Nicolai quandam Johannis Gerardi di Padua acta quae supersunt : 1296–1337 / prir. Mirko Zjačić i Jakov Stipišić. Zadar: Historijski arhiv u Zadru, 1969. *** Mirisa Katić Piljušić, Rukopisna ostavština bilježnika i povjesničara Marka Laura Ruića, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 46 (2004.): str. 307–324.