[0014] Općina Rab (12. st .– 1797.)

Signatura: HR–DAZD–14

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Rab

Vrijeme nastanka gradiva: 1557.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 34 kut; 4,10 d/m

Stvaratelj: Općina Rab (Commune Arbi)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi Dalmatinske općine/komune 1409.–1797.

U ranom srednjem vijeku od doseljenja Hrvata otok Rab bio je u sastavu bizantske Dalmacije. Od druge polovice 9. st. Rab plaća hrvatskome vladaru tribut od 100 zlatnika. Za vrijeme kralja Tomislava dolazi pod upravu hrvatskoga kralja. Uoči godine 1000. dužd Petar II. Orseolo prvi put Rab podvrgava mletačkoj vlasti, ali vrhovništvo Venecije nije dugo trajalo. Potkraj 1074. odolijeva opsadi Normana. Godine 1105. osvaja ga ugarsko–hrvatski kralj Koloman i podjeljuje mu privilegij kojim jamči punu autonomiju. Dužd Ordelafo Faledro ponovno Rab podvrgava 1118. godine mletačkoj vlasti. Suverenitet hrvatsko–ugarskoga kralja nad otokom bio je od 1190. do 1193. i od 1242. do 1243. godine. Od Zadarskog mira 1358. godine do prodaje Dalmacije 1409. godine priznaje vlast hrvatsko–ugarskih kraljeva. Između 1409. i 1797. godine ponovo se nalazi pod mletačkom vlašću.

Zbog kuge 1449. i 1456. grad je gotovo bio opustošio, ali su ga napučili doseljenici koji su se ondje sklonili od turske navale. U srednjem vijeku rapska općina–komuna, sa središtem u Rabu, obuhvaćala je cijeli otok i sjeverni dio otoka Paga. Gospodarska osnova općine bila je zemljoradnja, napose vinogradarstvo, stočarstvo i pomorstvo.

POVIJEST FONDA

Spisi ovog fonda preuzeti su u zadarski Arhiv 1947. godine (Knjiga primljenoga gradiva br. 1/1947.). Djelomično sređivanje obavljeno je 50–ih godina 20. stoljeća. Ponovo je arhivski fond sređen i izrađen je inventar 1994. godine. Gradivo sadrži spise kneževe kancelarije (Cancellaria comitis), Velikog i Malog sudbenog dvora (Curia maior et minor) i Fiskalne komore (Camera fiscalis).

SADRŽAJ

Fond sadrži spise rapskih knezova koji se odnose na razne parnice, kupoprodajne ugovore, oporuke, punomoći, proglase i spise Fiskalne komore.

Popis knezova za koje je sačuvano gradivo

1. Antonio de Canali 1557.–1559.

2. Ottaviano Balbi 1719.–1722.

3. Ludovico Corner 1733.–1735.

4. Nikolò Balbi 1739.

5. Sebastian Pizzamano 1758.–1759.

6. Zorzi Balbi 1760.–1762.

7. Zorzi Balbi 1768.–1770.

8. Antonio Corner 1787.–1789.

9. Valerio Dolfin 1789.–1792.

10. Giovanni Venier 1795.

11. Frrancesco Venier 1781.–1784.

12. Francesco Venier 1792.–1794.

JEZIK/PISMO

Latinski, talijanski – mletački idiom; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DARI–31: Općina Rab