[0013] Općina Pag (12. st.– 1797.)

Signatura: HR–DAZD–13

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1771.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 svež; 0,50 d/m

Stvaratelj: Općina Pag (Commune Pagi)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi Dalmatinske općine/komune 1409.–1797.

Povijest otoka i grada Paga do 1409. godine vezana je uz Zadar (kojemu je pripadao središnji i južni dio otoka) i Rab (kojemu je pripadao sjeverni dio otoka) te uz njihove sporove glede podjele otoka. Od početka 13. st. namjesto naselja Kisse, koje postoji još u rimsko doba, kao novo središte oblikuje se naselje Pag na zadarskoj strani otoka. Na početku 14. st. Pag se sve više opire dominaciji Zadra koji je Pagu određivao kneza, carine i nadzirao trgovinu. Nakon zadarskoga ustanka protiv Venecije, Pag je 1345. bio privremeno oduzet Zadru. Godine 1409. ponovno dolazi pod vlast Mletačke Republike kao zasebna općina i u svemu ravna drugim dalmatinskim općinama. Sredinom 15. st. napušteno je staro naselje i utemeljen je današnji Pag.

Godine 1433. potvrđen je Paški statut koji je s izmjenama tiskan 1637. godine. U mletačkome razdoblju (do 1797.) distrikt Paga obuhvaća gotovo cijeli otok, osim sjeverozapadnoga dijela od rta Luna do Novalje koji je pripadao Rabu. Gospodarska važnost paške općine temelji se na solanama koje su Veneciji bile jedan od najznačajnijih izvora prihoda.

POVIJEST FONDA

Spisi paške općine nastali prije 1771. godine nisu sačuvani, kao ni spisi paških bilježnika prije 1689. godine. Spisi paških bilježnika preuzeti su u zadarski Arhiv 1921. godine, a ostali spisi 1949. godine. Gradivo je sačuvano fragmentarno. Popisano je polovicom 20. stoljeća.

SADRŽAJ

Podaci o proizvodnji i prometu soli, parnice, pozivi na saslušanja, proglasi, punomoći, razrezi poreza.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1793.–1797., 2 svež.

DOPUNSKI IZVORI

IT ASV, Provveditori al sal.

HR–DAZD–27: Bilježnici Paga, 1690.–1797.

JEZIK/PISMO

Latinski, talijanski – mletački idiom; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Kazalo spisa.

BIBLIOGRAFIJA

Statut Paške općine = Statuta communitatis Pagi / uredio Dalibor Čepulo. Pag: Matica hrvatska, 2011. *** Katić Piljušić, Mirisa. Rukopisna ostavština bilježnika i povjesničara Marka Laura Ruića, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru,. 46 (2004.): str. 307–324.*** Spisi zadarskih bilježnika Ivana Qualis Nikole pok. Ivana Gerarda iz Padove = Notariorum Jadrensium Johannis Qualis Nicolai quondam Johannis Gerardi de Padua acta quae supersunt : 1296–1337 / prepisali Mirko Zajčić i Jakov Stipišić. Zadar: Historijski arhiv u Zadru, 1969.