[0012] Općina Nin (12. st.– 1797.)

Signatura: HR–DAZD–12

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Nin

Vrijeme nastanka gradiva: 1244.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 svež.; 0,50 d/m

Stvaratelj: Općina Nin (Commune Nonae)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi Dalmatinske općine/komune 1409.–1797.

Nin je bio pod mletačkom vlašću u dva navrata – između 1329. i 1358. godine te od 1409. do pada Mletačke Republike 1797. godine.

POVIJEST FONDA

Najstariji spisi ovog fonda nisu sačuvani u izvorniku, što može biti posljedica turskih napada 1571. i 1646. godine. Godine 1770. ninska gradska uprava naručila je kod zadarskog bilježnika Petra Ferrari–Cupillija izradbu kopija gradskih privilegija od najstarijih vremena.

Sređivanje je obavljeno početkom 20. stoljeća. Gradivo fonda čine fragmenti spisa kneževe kancelarije (Cancellaria comitis), Općinskog vijeća grada Nina (Consilium communis Nonae) i katastra ninske općine (Catastrum communis Nonae).

SADRŽAJ

Kopije gradskih privilegija, spisi Općinskog vijeća o prijamu u gradsko plemstvo, zapisnici sjednica Općinskog vijeća, uvođenja u posjed napuštenog zemljišta nakon turskih razaranja, porezi na zemljište.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1244.–1797., 10 svež.

JEZIK/PISMO

Latinski, talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–AZDN–17: Arhiv Zadarske nadbibskupije: Ninska biskupija.

HR–ZKZD–53: Općina Nin 1508.–1683. Rukopis br. 195.

BIBLIOGRAFIJA

Praga, Giuseppe. Atti e diplomi di Nona: (1284. –1509.), Archivio Storico per la Dalmazia, vol. 21. Roma, 1936. *** Jelić, Luka. Spomenici grada Nina, Vjesnik hrvatskoga arheološkog društva, 4 (1890.–1900.): str. 156–171; Nova serija sv.V (1901.): str. 184–192; VI (1902.): str. 103–116. *** Povijest grada Nina. Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. XVI–XVII (1969.)