[0011] Općina Korčula (12. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–11

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Korčula

Vrijeme nastanka gradiva: 1338.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 582 kut; 59,00 d/m

Stvaratelj: Općina Korčula (Commune insulae et civitatis Curzolae)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi Dalmatinske općine/komune 1409.–1797.

Od 9. st. otok je pripadao Neretvanima. U 11. st. drže ga Zahumljani, a od 12. do početka 15. st. smjenjuju se, kao i na Braču i Hvaru, ugarsko–hrvatski kraljevi, Venecija, Dubrovnik te bosanski vladari ili velmože. Statut Korčule iz 1214. godine svjedočanstvo je o Korčuli kao sjedištu autonomne općine. U razdoblju od 1254. do 1358. u ime Venecije otokom vladaju knezovi Zorzi. Nakon Zadarskoga mira 1358. godine dolazi pod upravu hrvatsko–ugarskih kraljeva. Godine 1409. Veliko vijeće donosi odluku o razdiobi kneževih posjeda, što je i provedeno 1411. godine te se posjedi daju korčulanskim plemićima i pučanima. Od 1413. do 1417. godine Korčulom upravlja Dubrovačka Republika. Mletačka Republika dolazi u posjed otoka 1420. godine i njime upravlja do svoga pada 1797. godine.

Pod mletačkom vlašću (1420.–1797.) Korčula je najnaseljenije mjesto otoka i glavna luka za izvoz poljoprivrednih i stočarskih proizvoda, pakline, drva i kamena. Korčulani su se bavili i pomorstvom, a bila je razvijena i brodogradnja, pa je u Korčuli jedno od najpoznatijih brodogradilišta na Jadranu.

POVIJEST FONDA

Reorganizacijom administracije nakon 1821. godine austrijska uprava u Dalmaciji odvaja općinske spise nastale djelovanjem ranijih uprava gradom. Naredbom pokrajinskih vlasti 1885. godine spisi ovog fonda smješteni su u Arhiv starih spisa pri Namjesništvu za Dalmaciju.

Sumarni inventar sastavljen je krajem 19. stoljeća. Postoje 3 svežnja spisa iz predmletačkog razdoblja. Spisi mletačke uprave sadrže gradivo sljedećih serija: Kneževa kancelarija (Cancellaria comitis), Fiskalna komora (Camera fiscalis), Veliki i Mali sudbeni dvor (Curia maior et minor), bilježnici otoka i grada Korčule (Notarii insulae et civitatis Curzolae). U Državnom arhivu u Dubrovniku čuva se najveći dio bilježničkih zapisa za razdoblje od 1528. do 1797. godine.

SADRŽAJ

Radom korčulanske komune nastajali su spisi kao i u ostalim dalmatinskim općinama– komunama. Osim notarskih zapisa za cijelo mletačko razdoblje djelovale su Općinska kancelarija (Cancellaria communis), Kneževa kancelarija (Cancellaria comitis), Blagajnikova kancelarija (Cancellaria camerarii, Camera fiscalis) te Veliki i Mali sudbeni dvor (Curia maior et minor). Postoje tri sveščića gradiva iz predmletačkoga razdoblja.

Radom navedenih kancelarija nastalo je dopisivanje s Vladom u Mlecima, zatim spisi vezani uz obranu grada, izvozne i uvozne dozvole, odluke korčulanskih knezova, tzv. Extraordinaria koja sadrže proglase, uvođenja u posjed, sekvestre, izvanparnične postupke, privatne isprave, punomoći, popise i prijave šteta, arbitražne presude, nagodbe. Osobito su vrijedni zapisi o brodovima i brodogradnji te ribolovu. Radom Vijeća općine sačuvani su manjim dijelom i sjednički zapisnici (Libri consiliorum). Radom Velikoga i Maloga dvora nastao je niz građanskih i kaznenih postupaka.

KNEZOVI OPĆINE KORČULA

1. Pancrazie Zorzi 1423.–1432.

2. Tommaso Michiel 1434.–1435.

3. Zuanne Zanchani 1435.–1436.

4. Mateo Foscarini , Tomaso Michiel 1438.–1441.

5. Marco Gradenigo 1442.–1444.

6. Michele Michiel 1444.–1446.

7. Pietro Soranzo 1447.–1448.

8. Francesc Lombardo 1448.–1450.

9. Nicolo Morosini 1450.–1453.

10. Stefano Magno 1453.–1455.

11. Francesco Ca Pesaro 1455.–1458.

12. Domenico Leon 1458.–1460.

13. Domenico Morosini 1461.–1463.

14. Domenico Gabrielli 1463.–1466.

15. Giovanni Memo 1466.–1469.

16. Andrea Corner 1469.–1472.

17. Domenico Loredan 1472.–1474.

18. Pietro Nani 1474.–1476.

19. Nicolo Mula 1478.–1481.

20. Zorzi Viaro 1481.–1483.

21. Bernardo Canal 1484.–1485.

22. Alvise Barbarigo 1485.–1487.

23. Antonio Diedo 1488.–1490.

24. Domenico Tiepolo 1490.–1493.

25. Simon Capello 1493.–1495.

26. Girolamo Barbaro 1496.–1498.

27. Alvise Balbi 1498.–1501.

28. Knezovi Alvise Balbi 1499.–1503.

29. Bernardo Contarini 1502.–1503.

30. Francesco Zorzi 1504.–1505.

31. Lorenzo Badoer 1510.–1512.

32. Girolamo Giustinian 1513.–1516.

33. Aurelio Michiel 1516.–1518.

34. Melchiore Nadal 1519.–1522.

35. Zuanne Baffo 1522.–1524.

36. Paolo Guerini 1525.–1527.

37. Bernardo Barbo 1528.–1531.

38. Zuanne Balbi 1531.–1534.

39. Sebastiano Pisani 1534.–1536.

40. Paolo Canal 1537.–1538.

41. Antonio Maripietro 1539.–1540.

42. Benedetto Minio 1540.–1543.

43. Marco Balbi 1542.–1544.

44. Alvise da Mosto 1543.–1545.

45. Zuanne Balbi 1545.–1547.

46. Zaccaria Salomon 1548.–1550.

47. Pandolfo Valaresso 1550.–1552.

48. Girolamo Tepolo 1554.–1556.

49. Marino Barbaro 1557.–1558.

50. Francesco Pisani 1560.–1562.

51. Girolamo Mula 1562.–1566.

52. Pietro Bragadin 1565.–1566.

53. Gio. Batista Michiel 1569.–1570.

54. Antonio Balbi 1570.–1571.

55. Pietro Bragadin 1571.–1573.

56. Girolamo Loredan 1573.–1575.

57. Baldassare Dolfin 1576.–1578.

58. Vetor Dolfin 1577.–1580.

59. Mose Venier 1581.–1583.

60. Andrea Zane 1583.–1585.

61. Alvise Polani 1585.–1587.

62. Lorenzo Falier 1589.–1590.

63. Antonio Leon 1592.–1594.

64. Alvise Barozzi 1595.–1597.

65. Giacomo Bragadin 1598.–1600.

66. Zuane Dudo 1601.–1603.

67. Azolo Giustinian 1604.–1606.

68. Francesco Baffo 1606.–1609.

69. Pietro Mandesso 1610.–1612.

70. Nikola Paruta 1613.–1615.

71. Bernardo Contarini 1616.–1618.

72. Michele Almoro 1619.–1621.

73. Sigismondo Malatesta 1621.–1623.

74. Giovanni Batista Marin 1624.–1627.

75. Alvise Bembo 1627.–1629.

76. Pietro Dona 1629.–1631.

77. Francesco Bembo 1632.–1634.

78. Zorzi Zorzi 1634.–1635.

79. Andrea Contarini 1635.–1638.

80. Andrea Barozzi 1636.–1638.

81. Federico Molin 1641.–1642.

82. Alvise Boldu 1643.–1644.

83. Francesco Zorzi 1646.–1648.

84. Giovani Paolo Balbi 1648.–1651.

85. Carlo Loredano 1652.–1654.

86. GioVanni Barozzi 1655.–1658.

87. Carlo Loredano 1652.–1654.

88. Giovanni Barozzi 1655.–1657.

89. Alvise Zorzi 1658.–1659.

90. Alvise Zen 1660.–1662.

91. Santo Barbaro 1662.–1664.

92. Baolo Pasqualigo 1666.–1668.

93. Marc Antonio Zorzi 1668.–1670.

94. Michele Bataja 1670.–1675.

95. Barbarigo Balbi 1674.–1676.

96. Pelegrini Pasqaligo 1675.–1680.

97. Marco Lippomano 1680.–1682.

98. Marco da Riva 1683.–1685.

99. Lunardo Nadal 1686.–1687.

100. Girolamo Contarini 1689.–1691.

101. Zorzi Vizzamano 1690.–1694.

102. Iseppo Balbi 1694.–1696.

103. Pietro Soranzo i Carlo Zane 1697.–1701.

104. Carlo Zane 1701.–1703.

105. Zacarie Bembo 1703.–1705.

106. Alvise Priuli 1705.–1706.

107. Pietro Dolfin 1706.–1709.

108. Federico Priuli 1710.–1713.

109. Federico Priuli e Zuane Quirini 1711.–1716.

110. Zorzi Foscarini 1717.–1722.

111. Zuane Quarini i Carlo Zuane 1719.–1724.

112. Carlo Zuane 1721.–1723.

113. Andrea Badoara 1724.–1725.

114. Giovanni Paolo Dolfin 1726.–1729.

115. Pietro Barbaro 1729.–1730.

116. Francesca Balbia 1731.–1732.

117. Girolamo Bragadin 1734.–1735.

118. Nicola Balbi 1738.–1740.

119. Zuane Bragadin 1741.–1742.

120. Zuane da Riva 1742.–1743.

121. Girolamo Bragadin 1745.–1746.

122. Alvise Bembo 1747.–1751.

123. Marco Zorzi 1751.–1753.

124. Santo Muazzo 1754.–1755.

125. Marco Marin 1757.–1758.

126. Alessandro Minio 1760.–1763.

127. Alvise Balbi 1763.–1766.

128. Andrea Catti 1766.–1768.

129. Andrea Contarini 1769.–1772.

130. Giov.Battista de Mosto 1771.–1774.

131. Marin Badoar 1774.–1775.

132. Zuan Battista Corner 1777.–1778.

133. Andrea Zorzi 1779.–1792.

134. Antonio Vettore Dolfin 1783.–1786.

135. Giaccomo Lorenzo Soranzo 1785.–1788.

136. Defendi Zen 1788.–1789.

137. Anzolo Corner 1791.–1794.

138. Anzolo Barbaro 1791.–1794.

139. Giulio Antonio Balbi 1795.–1798.

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DADU–311: Općina Korčula 15. st. – 1797.

HR–DADU–75: Bilježnici Korčule 1528.–1797.

BIBLIOGRAFIJA

Dokoza, Serđo. Dinamika otočnog prostora: društvena i gospodarska povijest Korčule u razvijenom srednjem vijeku. Split: Književni krug, 2009. *** Foretić,Vinko. Otok Korčula u srednjem vijeku do godine 1420. Zagreb 1940.*** Korčulanski statut: statut grada i otoka Korčule (1214.–1265.) = Statuta et leges civitatis et insulate Curzulae (1214–1265) / preveo Antun Cvitanić, 2. izd. Split: Književni krug Split, 1995. *** Ostojić, Nikola. Compendio storico dell’Isola di Curzola. Zadar 1878.