[0010] Općina Hvar (12. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–10

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Hvar

Vrijeme nastanka gradiva: 1519.–1798.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 34 svež; 4,20 d/m

Stvaratelj: Općina Hvar (Commune insulae et civitatis Lesinae)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi Dalmatinske općine/komune 1409.–1797.

Potkraj 7. st. na Hvar dolaze susjedni Neretvani. Oko 870. bizantski car Vasilije I. učvrstio je svoju vlast nad Neretvanima. Nakon bizantske vlasti mletački dužd Petar Orseolo 1000. godine osvojio je tvrđavu. Za Petra Krešimira IV. ulazi u sastav hrvatske kraljevine zajedno s ostalim područjem Neretvana. Otok Hvar ponovno je potpao pod mletačku vlast 1145. godine. Između 1164. i 1180. godine priznaje suverenitet Bizanta, a od 1180. do 1278. godine je pod vlašću hrvatsko–ugarskih kraljeva.

U to se doba otok razvija kao samostalna općina/komuna. Godine 1242. kralj Bela IV. daje Hvaranima privilegije kojima se izjednačuje sa Zadrom, Splitom i Trogirom koji su 1205. dobili Kolomanov privilegij. Godine 1278. zbog učestalih napada omiških gusara podvrgava se mletačkoj vlasti.

Zadarskim mirom 1358. godine zajedno s ostalom Dalmacijom Hvar dolazi pod vlast hrvatsko–ugarskoga kralja Ludovika I. Nakon Ludovikove smrti 1390. godine Hvar dolazi pod vlast bosanskoga kralja Tvrka, a Tvrtkov nasljednik Stjepan Dabiša ustupa ga 1393. hrvatsko–ugarskom kralju Žigmundu. God. 1403. protukralj Ladislav Napuljski otoke Hvar, Brač, Korčulu i Vis predaje zadarskim plemićima Matafaris, a kasnije splitskom hercegu, vojvodi Hrvoju Vukčiću. On ih drži do 1413. a tada ih kralj Žigmund daje Dubrovčanima i ostaje pod njihovom upravom do 1416. godine. Od 1416. godine do 1420. drži ga njegov komesar u Dalmaciji Ladislav Jakac od Kušalja. U to vrijeme dolazi na Hvaru do velikih nemira i sukoba između pučana i plemića. Pučani su tražili da ih se primi u Veliko vijeće, što im je i uspjelo 1419. godine.

Godine 1420. gubi autonomiju i vraća se pod mletačku vlast sve do pada Mletačke Republike 1797. godine. Kneza je biralo Veliko vijeće u Veneciji iz redova svojih plemića. Veliko vijeće hvarske komune biralo je tri suca za Hvar i jednoga za Vis te sve činovnike.

U hvarsku luku svraćali su brodovi na putu u Veneciju ili iz Venecije. Hvar je s dobro uređenim arsenalom, razvijenom trgovinom i brodarstvom postao najbogatija općina/komuna Mletačke Dalmacije. Hvar je postao središtem humanizma na istočnoj obali Jadrana. Tu nastaju književna djela pisana hrvatskim jezikom (H. Lucić i P. Hektorović), djeluje javna škola i podiže se najstarije naše kazalište. Suprotnosti između plemića i pučana izazvali su 1510. bunu pod vodstvom Matije Ivanića. Godine 1571. turska je flota došla pred grad te ga opljačkala i spalila. Tada nastupa razdoblje opadanja, a s propadanjem mletačke trgovine propadao je i Hvar sa svojom lukom.

POVIJEST FONDA

Spise ovog fonda Državni arhiv u Zadru preuzeo je 16. siječnja 1951. godine. (Knjiga primljenoga gradiva br. 39/51.) Izrađen je sumarni inventar 1950. godine. Spisi hvarske općine raspoređeni su u 33 svežnja. Gradivo nije dosljedno sređeno prema kancelarijama u kojima je nastalo. Potrebna je revizija sređenosti. U Hvaru, u Podružnici Državnoga arhiva u Splitu čuva se dio spisa iz mletačkoga razdoblja od 1420. do 1797. godine.

SADRŽAJ

Ovaj arhivski fond sadrži spise gradskoga vijeća (libri consiliorum), spise kneževe kancelarije, Kancelarije Velikoga i Maloga dvora, bilježničke spise; spise blagajnikove kancelarije (Cancellaria camerarii); gradivo o privatno–pravnim poslovima, oporuke, kupoprodajne ugovore, dukale upućene knezovima, zaključke pučkih skupština, proglase knezova, sudske naloge, podatke o porezu, propise o brodovima. Gradivo je sačuvano fragmentarno od početka 16. stoljeća.

KNEZOVI OPĆINE HVAR

1. Alvise Tron 1529.

2. Hieronymus Tiepolo 1572.–1574.

3. Marko Antonio Venier 1577.

4. Pietro Longo 1588.

5. Pietro Bondomier 1613.

6. Giacomo Lippamano 1621.

7. Marin Sagredo, Nicolo Contarini 1629.

8. Gian Battista Minio 1630.–1633.

9. Daniel Venier 1637.

10. Paolo Donado 1639.–1641.

11. Zilio Moresini 1658.

12. Leonardo Bollani 1658.

13. Paolo Pasqualigo, Nicolo Bragadin 1672.

14. Minotto, Sebastiano Baffo 1681.–1683.

15. Alesandro Duodo 1669.–1670.

16. Zorzi Vizzamano 1683.–1684.

17. Girolamo Donà 1685.–1687.

18. Da Ricca, Foscarini, Anzolo Priuli 1696.–1697.

19. Antonio Bon 1708.

20. Domenico Pasqualigo 1727.

21. Francesco Antonio Pasqualigo 1730.

22. Pietro Trivisan 1740.–1748.

23. Alessandro Morosini 1751.–1760.

24. Pietro Alvise Barbaro 1760.–1768.

25. Anzolo Barbaro i Antonio Balbi 1771.–1781.

26. Marchio Balbi, Caterin Balbi i Zuanne Venier 1783.–1789.

27. Alvise Pietro Corner 1790.–1801.

Hvarski bilježnici

De Barbis 1618.–1619.

Vincenzo Leparini i Luca Stradiotti 1641.–1643.

Serafini Grisogono 1652.–1655.

Girolamo Grisogono 1664.–1667.

Hvarski bilježnici u vrijeme francuske uprave (1806. – 1813.)

Kamonić 1808.–1811.

Zvitteo 1808.–1810.

Dojmi 1808.–1810.

Baričić 1808.–1811.

Politeo 1808.

JEZIK/PISMO

Latinski, talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAST–DH–1: Općina Hvar, 1428.–1797.

BIBLIOGRAFIJA

Hvarski statut / preveo Antun Cvitanić; uvodnu studiju napisao Ivo Kasandrića. Split: Književni krug Split, 1991.*** Novak, Grga. Hvar kroz stoljeća. Zagreb, 1960. *** Ivanić Matija i njegovo doba: Zbornik, Radovi instituta za Hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1977.