[0009] Općina Brač (12. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–9

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Brač

Vrijeme nastanka gradiva: 1589.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 195 kut.; 19,50 d/m

Stvaratelj: Općina Brač (Commune civitatis et insulae Brachie)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi Dalmatinske općine/komune 1409.–1797.

Od doseljenja Hrvata Brač je nominalno bio pod bizantskim suverenitetom. U 9. st. zauzeli su ga Neretvani, a nakon toga ulazi u sastav hrvatske države. Od 11. do 15. st. Brač dolazi pod vlast Omišana (Kačići), Splita, a potom pod upravu Mlečana (1145 –1164; 1278.–1358.), hrvatsko–ugarskih kraljeva (1180.–1278; 1358.–1390; 1393.–1403., 1413.), bosanskih vladara (1390.–1394.) i Dubrovnika (1413.–1417.). Godine 1420. Brač se podvrgnuo vlasti Mletačke Republike u sastavu koje je ostao do njena pada 1797. godine.

U vrijeme opasnosti od gusara sva bračka sela nalazila su se u unutrašnjosti otoka. Glavno sijelo kneza i uprave bilo je u Nerežišćima. U 15. i 16. st. Bračani se spuštaju na more i grade nova naselja, a napuštaju neka stara u unutrašnjosti otoka. Od 15. do 17. st. na Brač se pred turskim provalama sklanja stanovništvo s kopna, iz Bosne, Poljica i Zagore. Dva su velika vala migracije: 1570. i 1645., ali se migracije nastavljaju i u 17. i 18. stoljeću. Tako 1645. dolaze na Brač bjegunci iz Makarskoga primorja i s Neretve. Novim doseljenicima Venecija daje povlastice tako da od tih vremena pa do 15. st. na Braču imamo trovrsno stanovništvo: plemiće, pučane i doseljenike. Osnovne djelatnosti stanovništva su ribarstvo, pomorstvo i poljodjelstvo.

U vrijeme mletačke uprave na čelu općine je knez (comes, conte, rector) koga bira Veliko vijeće u Veneciji. Brač je poput ostalih dalmatinskih općina – komuna imao svoj statut. Statut ima četiri knjige. Prve tri su redigirane 1305. godine, a četvrta 1375. godine.

POVIJEST FONDA

Godine 1277. prigodom napada omiških gusara zapaljen je arhiv u otočnom upravnom središtu Nerežišćima. Kasnije, 1. siječnja 1827. za Druge austrijske uprave upravno središte otoka iz Nerežišća prenijeto je u primorski Supetar, koji 1870. godine postaje upravno središte, a 1903. kotarsko poglavarstvo.

Spisi ovog fonda sačuvani su tek od 1589. godine. Do godine 1902. spisi su se čuvali u Kotarskom sudu Supetar. Na zahtjev Apelacijskog suda u Zadru 7 sanduka spisa 1902. godine bilo je prebačeno u zadarski Arhiv.

Spisi predmletačkog razdoblja nisu sačuvani. Sređivanje je obavljeno i sastavljen sumarni inventar početkom 20. st., a sadrži spise kneževe kancelarije (Cancellaria comitis) i spise Velikog i Malog sudbenog dvora (Curia maior et minor). Fond nije arhivistički do kraja obrađen. Potrebno je objediniti gradivo svakog kneza, a unutar toga gradiva oblikovati serije. Moguće je stvoriti jedinstvenu seriju sudskih spisa.

SADRŽAJ

U ovome fondu sačuvani su fragmenti bilježničkih spisa, zatim spisi bračkih knezova i Velikog i Malog sudbenog dvora (Curia maior et minor). Među ostalim navodimo sljedeće vrste arhiskih zapisa nastale radom navedenih kancelarija: oporuke, privatno–pravni odnosi, kupoprodajni ugovori, uvođenja u posjed, saslušanja nakon pomorskih nesreća, spisi Velikog i Malog sudbenog dvora, rješavanje sukoba među župama, proglasi, terminacije, uredbe o sprječavanju krijumčarenja, uredbe o putevima, javnim cisternama, o izvozu kamena, o prometu soli i zdravstvene uredbe.

POPIS GRADIVA

U iskazu tehničkih jedinica prvi broj označava kutiju, a drugi sveščić.

1. Pietro Balbi 1589.–1591. 1 kut. (1 svešč.)

2. Lorenzo Pizzamano 1658.–1662. 2–4 (2–3)

3. Anzolo Balbi 1668.–1870. 5(4)

4. Zorzi Calergi 1671.–1674. 6–9 (4–6)

5. Zuane Battista Loredan 1675.–1677. 9–12 (6–9

6. Gaetano Orio 1677.–1679. 12–13 (9)

7. Francesco Diedo 1680.–1682. 14–16 (10–11)

8. Antonio Semitecolo 1683.–1685. 17–18 (12–13,15)

9. Zuanne Michael Pizzamano 1686.–1687. 17–18 (12–13,16–18)

10. Giulio Corner 1687.–1689. 19–20 (19–20)

11. Gianbattista Barozzi 1690.–1692. 20–23 (21–26)

12. Anzolo Barbaro 1692.–1694. 24 (27–29)

13. Dona Grioni 1694.–1696. 25 (30–31)

14. Giambattista Pizzamano 1696.–1699. 26–29 (32–37)

15. Antonio Dolfin 1699.–1702. 30–32 (37, 39–42)

16. Francesco Balbi 1702.–1704. 33–34 (42, 45–46)

17. Paolo Vitturi 1704.–1707. 35–36 (47–53)

18. Domenico Zane 1707.–1709. 36–38 (54–58)

19. Andrea Corner 1709.–1711. 33, 38–39 (43, 59)

20. Zuanne Barozzi 1711.–1713. 33, 40–42 (43–44, 60–61)

21. Pasqualigo Dolfin 1713.–1715. 44, 48 (61–65)

22. Zuanne Balbi 1715.–1717. 45–47, 50–52 (62, 66–68)

23. Zuanne Venier 1717.–1719. 52–54 (69–72)

24. Giambattista Balbi 1719.–1722. 54–55 (73–77)

25. Antonio Barbaro de Iseppo 1723.–1725. 55–60 (75, 78–80)

26. Gian Antonio Badoer 1726.–1728. 60–62 (81–86)

27. Gian Antonio Balbi de Nicolò 1729.–1731. 62–63 (87–89)

28. Zuane Antonio Barbaro 1731.–1733. 63, 65–66 (89–93)

29. Pietro Vitturi 1734.–1736. 64, 67–68, 70–71(89, 94–95, 99, 100)

30. Lorenzo Barbaro 1736.–1738. 71–75 (100–102)

31. Zorzi Barbaro 1739.–1741. 76–82, 85 (103–108, 110–112)

32. Fancesco Balbi 1742.–1744. 85–89 (113–116)

33. Zuanne Paolodolfin 1745.–1747. 82–84, 89–90 (109–118)

34. Zuann Dariva 1747.–1749. 90–95 (118–123

35. Pietro Antonio Barozzi1750.–1752. 95–98, 135 (124–127, 167)

36. Zorzi Barbaro 1753.–1755. 98, 100–104(128–132)

37. Agostini Barbaro 1756.–1758. 99–100, 104–107 (127, 133–136)

38. Zuanne Corner 1758.–1760. 107–111 (137–143)

39. Domenico Pizzamano 1761.–1763. 112–115 (144–147)

40. Francesco Maria Badoer 1764.–1766. 116–118 (148–152, 154)

41. Zuane Corner 1767.–1769. 118–123, 126–128 (154–157, 159–160)

42. Antonio Pizzamano 1769.–1771. 123–125, 128–131, 133 (158,161–163, 165)

43. Giacomo Contarini 1772.–1774. 131–137 (164, 166, 168–169)

44. Vizenzo Bembo 1774.–1776. 118, 138–147 (153, 170–175)

45. Giambattista Pizzamano 1777.–1779. 147–155 (176–188)

46. Andrea Catti 1780.–1781. 155–161, 163 (189–191, 194)

47. Francesco Loredan 1781.–1782. 161, 163 (191, 195–196)

48. Ferigo Balbi 1783.–1784. 162–165 (192–193, 198)

49. Iseppo Pizzamano 1784.–1785. 166–167, 169 (199, 201)

50. Zuanne Alvise da Mosto 1785.–1787. 168–172, 175–176 (200, 202–205,

207–210)

51. Francesco Bembo 1788.–1789. 173–174, 176–178 (206, 211–214)

52. Zuanne Andrea Pasqualigo 1790.–1792. 179–185 (215–220)

53. Alvise Priuli 1792.–1794. 185–191 (221–229)

54. Marco Antonio Contarini 1795.–1797. 193–195 (231–237)

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–001: Generalni providur 1617.–1797.

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

BIBLIOGRAFIJA

Cvitanić, Antun. Srednjovjekovni Statut bračke komune iz godine 1305. Supetar, 1968. *** Jutronić, Andre. Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Braču, Zbornik za narodni život i običaje, 34 (1950.)*** Vrsalović, Dasen. Povijest otoka Brača. Supetar, 1968.