[0008] Mletački katastar. Skice katastarskih mapa područja Zadra, Knina i Imotskog (1597. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–8

Klasifikacija: A.1.2.2.

Naziv fonda: Mletački katastar. Skice katastarskih mapa područja Zadra, Knina i Imotskoga

Raspon godina: 1709.–1756.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 129 kom; 0,40 d/m

Stvaratelj: Mletački katastar. Skice katastarskih mapa (Provveditore Generale di Dalmazia ed Albania)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–5: Mletački katastar. Katastarske knjige, 1597.–1797., str. 72

Izradu katastra za novu stečevinu (acquisto nuovo) poduzeo je mletački Senat želeći time potaknuti bolju zemljišnu proizvodnju. Skice katastarskih mapa Knina izrađene su 1709. i 1756. godine, a skice katastarskih mapa Imotskog 1725. i 1756. godine, dakle prije donošenja uredbe generalnog providura Francesca Grimanija od 25. travnja 1756. godine (tzv. Legge Grimani).

Rad na izradi katastra zadarskoga područja (Contado di Zara) započet je nakon Karlovačkoga mira (1699.).

SADRŽAJ

Opisi dijelova posjeda bez tehničkih obilježja na području Knina i Imotskog. Gradivo se sastoji od skica pojedinih čestica i sadrži popis posjednika.

Prema tom katastru cijelo zadarsko područje nove stečevine podijeljeno je u tri dijela koji odgovaraju karakteristikama pojedinih potručja. To su Contado Superior, Contado Inferior i Contado Medio.

Katastar određuje količinu i kakvoću zemljišta: oranice, vinogradi, livade i neobrađene površine. Opisuje se i neobradivo javno zemljište, šume s dobrom osnovom odnosno kakvoćom, močvare, šume, pašnjaci.

Izrada katastra 1709. godine tekla je dosta sporo, jer su mjernici mjerili zemlju u svakom selu i označavali granice vlasništva. Tjedno su podnosili izvještaje. Napravili su mape za svako selo. Opisali su stanje svakog sela, broj obitelji, broj mogućih vojnika, žena, djece, sitne i krupne stoke, zemlje oranice, pašnjake, vinograde, šume, obradive zemlje. Na svakoj mapi opisan je posjed svake obitelji.

POPIS GRADIVA

Katastar područja Knina i Imotskoga.

Popis sadrži brojeve od 24 do 85 za Knin te brojeve od 1 do 69 za Imotski.

Područje Zadra: 1. Biljane Gornje; 2. Ceranje; 3. Pristeg i Uzelci; 4. Trosila; 5. Polača; 6. Raštević; 7. Korlat; 8. Tinj; 9. Gorica i Raštane; 10. Sukošan; 11. Stankovci; 12. Biograd; 13. Banjevci; 14. Radašinovci i Dobra Voda; 15. Dobra Voda; 16. Vrana; 17. Pakoštane; 18. Jagodnja Gornja i Jagodnja Donja; 19. Turanj i Filip i Jakov: 20. Nadin; 21. Dobra Gora; 22. Podi; 23. Markovina Selo; 24. Razne skice;

Područje Knina: 25. Divoević (Siverić); 26. Trebounje; 27. Rušić; 28. Bučić; 29. Sedranić (Rušić); 30. Bučić; 31. nedostaje: 32. Parčić; 33. Kadina Glavica (Drniš); 34. Štikovo; 35. Baljke i Mirilović; 36. Tepljuh; 37. Velušić; 38. Gradac; 39. Kričke Donje; 40. Miočić; 41. Otavice; 42. Badanj; 43. Drniš; 44. Planjane; 45. Pokrovnik; 46. Lukar; 47. Riđane; 48. Drinovac; 49. Miočić i Parčić; 50. Tepljuh; 51. Nos; 52. Ramljani; 53. Drniš; 54. Bobodol (Oklaj); 55. Štikovo; 56. Rudinjane; 57.Velušić; 58. Mirilović; 59. Vermenić; 60. Oton; 61. Ružić; 62. Rađe; 63. Razvođe; 64. Trboinje; 65. Štikovo; 66. Kričke Donje; 67. Kljaci; 68. Gradac, 69. Ružić, 70. Otavice; 71. Kričke Gornje; 72. Karalić; 73. Uzdolje; 74. Biočić; 75. Bistani, 76. Baljci, 77. Lisnjak; 78. Vinjane; 79. Siverić; 80. Biskupija, 81. Kljaci.

Područje Imotskoga: 1–5. Imotski; 6. Ričice; 7. Poljica; 8. Podbablje, Kamenmost, Nebriževac, 9. Studenci; 10–12. Opanci; 13. Vinjansko polje; 14–16. Aržano; 17. Pasike; 18. Ugljane; 19. Dobranje i Bilopolje; 20. Biorine i Bačići; 21. Tijarica; 22. Kamenmost; 23. Podbablje, Kamenmost i Nebriževac; 24. Svib i Lovreč; 25. Zagvozd; 26. Cista i Dobranje; 27–31. Imotski; 32. Vinjansko polje; 33. i 34. Prološko blato; 35. Cista; 36. i 37. Proložac; 38. Poljica; 39. Lokvičić; 40. Podgrađe i Blato; 41. Vrbanj i Vinjansko polje, 42. Vrbanj; 43. Strizirep i Aptovac (Trilj); 44–48. Runović; 49. Vukanje i Struge; 50. Čitluk kod Runovića; 51. i 52. Zmijavci; 53. Opanci i Mrnjavci; 54. Pasike; 55. Memedović; 56. Slivno, 57. Nebriževac; 58. Vinjane; 59. i 60. Studenci; 61. Grabovac; 62. Kamenmost; 63. Svib; 64. Otok; 65. Zagvozdnjani, Vukanje, Struge i Blato; 66. Biorine; 67. Vinica; 68. Bilopolje; 69. Granice terena.

JEZIK/I PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Popis mapa Knina i Imotskog.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–1: Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju, 1617.–1797.

HR–DAZD–5: Mletački katastar. Katastarske knjige

HR–DAZD–6: Mletački katastar. Mape Grimani

HR–DAZD–7: Mletački katastar. Pisma vještaka mjernika

HR–DAZD–381: Katastarske mape Dalmacije XVIII.–XIX. st.

HR-MST 01-19 Zbirka rukopisnih karata

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–5: Mletački katastar. Katastarske knjige. str 72–77. *** Rimac, Marko i Mladineo Goran. Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. Prvi dio: Donji kotar; drugi dio: Srednji kotar; treći dio: Gornji kotar. Zadar: Državni arhiv u Zadru, 2009.–2012.