[0007] Mletački katastar. Pisma vještaka mjernika (1597. – 1797.)

Signatura: HR–AZD–7

Klasifikacija: A.1.2.2.

Naziv fonda: Mletački katastar. Pisma vještaka mjernika

Vrijeme nastanka gradiva: 1787.–1797.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 13 svež; 0,40 d/m

Stvaratelj: Mletački katastar. Pisma vještaka mjernika (Provveditore generale in Dalmazia e Albania: Lettere dei periti agrimensori)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–5: Mletački katastar. Katastarske knjige, 1597.–1797., str. 72

Odredbama generalnih providura u razdoblju od 1705. do 1797. godine izrađen je katastar zemljišta stare stečevine i novih stečevina. U to vrijeme djelovali su generalni providuri: Giustin da Riva 1705.–1708.; Vincenzo Vendramin 1708.–1711.; Francesco Grimani 1754.–1756.; Domenico Condulmer 1769.–1771.; Giacomo Gradenigo 1774.–1777.; Alvise Foscari 1778.–1780.; Paolo Boldù 1780.–1783.; Francesco Valier 1784–1786.; Angelo Memo 1787– 1789.; Angelo Diedo 1790.–1792.; Alvise Marin 1793.–1795.; Andrea Querini 1795.–1797. Generalni providur Angelo Memo je naredio 1789. godine da se izrade katastarske mape Zadra, Knina, Šibenika i Splita, a zadatak je povjeren vještacima mjernicima (agrimensores periti), koji su radili na terenu i na temelju njihovih podataka su izrađene mape.

Mjernici vještaci (agrimensores periti) bili su: Bortolo Agostini, Iseppo Alemari, Bortolo Albori, Tomaso Pasconi, Pietro Rossi.

Ova serija sadrži dopisivanje vještaka mjernika (agrimensores periti) s generalnim providurima kao i odredbe koje su generalni providuri slali vještacima mjernicima prigodom izrade katastra za područje Zadra, Knina, Šibenika i Splita.

SADRŽAJ

Gradivo ove serije sadrži izvješća vještaka mjernika generalnim providurima o pripremnim radovima za izmjeru zemljišta, nekim problemima u radu, financijskim sredstvima, dodjeli zemljišta pojedinim osobama ili obiteljima te njihovoj diobi, omeđivanju i obilježavanju zemljišta, izmjerama, krčenju zemljišta, utvrđivanju granica između posjeda kao i granica između dviju komuna. Izvještaji vještaka mjernika odnose se na područje Zadra, Knina, Šibenika i Splita. U vezi s izradom katastra generalni providuri donose odredbe o pravima i obvezama posjednika, o dodjeli financijskih sredstava.

POPIS GRADIVA

1. Izvješća vještaka mjernika generalnom providuru Giustin da Riva (1705.–1708.) o utvrđivanju posjeda i granica na zadarskom, benkovačkom, stankovačkom i biogradskom području za mjesta: Pakoštane i okolicu, Pristeg, Kolarina, Ceranje, Jagodnja, Gorica, Polača, Nadin, Morpolača, Suhovare, Zemunik, Kašić, Novigrad, Buković, Karin, Benkovac, Kula Atlagića, Kruševo, Tinj, Biograd, Modrino Selo, Raštane, svež. 1.

2. Izvješća vještaka mjernika generalnom providuru Vincenzu Vendraminu (1708.–1711.) za mjesta: Skradin, Zaton, Bribir, Čista Mala, Buković, Perušić, Pirovac, Unešić, Planjane, Oton, Nečven, Promina, Umljanović, Drinovci, Pađene, Miljevci, Ljubović, Kričke, Biskupija, Knin, Orlić, Velušić, Tepljuh, Gradac, Ramljane, Brštanovo, Trbounje, Otišić, Biočić, Nisko, svež. 2.

3. Generalni providur Giovanni Pietro Venier (1726.–1729.) propisuje prava i obveze vlasnicima zemljišta za mjesta: Baljci, Mirlović, Kadina Glavica, svež. 3.

4. Izvješća vještaka mjernika generalnom providuru Francescu Grimaniju (1754.–1756.) za mjesta na području kotareva Zadra i Knina: Sukošan, Galovac, Turanj, Sveti Filip i Jakov, Biograd, Nadin, Jagodnja Gornja, Jagodnja Donja, Banjevci, Gorica, Raštane, Polača, Tinj, Raštević, Stankovci, Vrana, Zemunik, Radašinovci, Biljane Gornje, Korlat, Ceranje, Pristeg, Smoković, Unešić, Vinovo Donje, Mrčele, Koprivno, Velušić, Trbounje, Žitnić, Kričke, Siverić, Miočić, Biočić, Pakovo Selo, Čavoglave, Kljaci, Umljanović, Ružić, Sedramić, svež. 4.

5. Izvješća vještaka mjernika generalnom providuru Andrea Querini (1795.–1797.) za mjesta Nadin, Smoković, Sinj, Veljane, Polača, Škabrnje, Suhovare, Kašić, Biljane, Smoković, Zemunik, Ostrovica, Trolokve, Prapatnica, Islam Grčki, Ljubač, svež. 4.

6. Generalni providur Domenico Condulmer (1769.–1771.) odobrava financijska sredstva za produbljivanje i čišćenje podmorja u zadarskoj luci, svež. 5.

7. Izvješća i nacrti vještaka mjernika generalnom providuru Giacomu Gradenigo (1774.–1777.) za mjesta Maovice, Ramljane, Pag, Vrbnik, Zemunik, Posedarje, Islam Grčki, Kričke, Oklaj, Kosovo, Unešić, Siverić, Badanj, Miljevci, Šopot, Imotski, Banj, Ždrelac, Dobropoljana, Ervenik, Smoković, Murvica, Biljane, Poličnik, Zemunik, Otok, Suhovare, Skradin, svež. 6.

8. Izvješća vještaka mjernika generalnom providuru Alviseu Foscariju (1778.–1780.) za mjesta Posedarje, Poličnik, Zemunik, Bilišane, Polača, Smoković, Islam Grčki, Nadin, Kašić, Benkovac, Perušić, Šopot, Podlug, Knin, Kistanje, Nin, Veljane, Žegar, Murvica, Ogorje, Kaštel Lukšić, Dicmo, Žrnovnica, Žažvić, Otavice, splitsko zaleđe, Gorica, Zaton, Kistanje, Smilčić, Jagodnja Gornja, Vrlika, Vrana, Bibinje, Kašić, Suhovare, Podvornica, Kula Atlagića, Lepuri, Glavice, svež. 7.

9. Izvješća i nacrti vještaka mjernika generalnom providuru Paolu Boldù (1780.–1783.) za mjesta Kašić, Vukšić, Murvica, Dobropoljci, Islam Grčki, Kula Atlagića, Nin, Bokanjac, Briševo, Smoković, Crno, Privlaka, Popović, Badanj, Lepuri, Kašić, Škabrnja, Prapatnica, Jagodnja, Kričke, Turanj, Raštane, Karin, Novigrad, Medviđa, Rogovo, Pirovac, Zaton (kod Šibenika), Visočane, Zemunik, Lukoran, Ceranje, Gorica, Banj, Ždrelac, svež. 8.

10. Izvješća vještaka mjernika generalnom providuru Francescu Valieru (1784.–1786.) o izmjeri zemljišta u zadarskom zaleđu i uz obalu za mjesta Poličnik, Smoković, Biljane, Suhovare, Kaštel Novi, Biljane Donje, Gorica, Ražanac, Kistanje, Kolarina, Obrovac, Žegar, Podlug, Nin, Brgud, Murvica, svež. 9.

11. Izvješća vještaka mjernika generalnom providuru Angelu Memo (1787.–1789.) za mjesta Nin, Ostrovica, Kašić, Islam, Lisičić, Korlat, svež. 10.

12. Izvješća vještaka mjernika generalnom providuru Angelu Diedo (1790.–1792.) o izmjeri zemljišta na području zadarskoga, kninskoga i splitskog zaleđa za mjesta Smoković, Biljane, Bribir, Velim, Mirlović Zagora, Mokropolje i Ivoševci, Sukošan, Sedramić, Samostan sv. Marije u Makarskoj, Sutivan na Braču, Velim, Zemunik, Galovac, Nin, Varivode, Samostan sv. Lovre u Šibeniku, Radović, Žitnić i Pakovo Selo, svež. 11.

13. Izvješća vještaka mjernika generalnom providuru Alviseu Marin (1793.–1795.) o izmjeri zemljišta na području od zadarskog do splitskog zaleđa za mjesta Petrčane, Zaton, Trolokve, Nin, Jagodnja Gornja, Sukošan, Vrana, Murvica, Prkos, Polača (kod Knina), Oklaj, Solin, Poličnik, Split, Trogir, Proložac, Podvornica, Kašić, Ljubač, Kosovo (kod Knina), Ogorje, Morpolača, Nadin, Šopot, Dragišić–Gaćelezi, Galovac, Divojevići, Nunić, Vrlika, Sinj, Radošić, Badanj, Dujmovača (Split), Imotski, Novigrad, Biograd, Borojevići, Prapatnica, Civljane, Lišane Ostrovičke, Benkovac, Nadin, Žrnovnica, Parčići, Smilčić, svež. 12.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–5: Mletački katastar. Katastarske knjige, 1597.–1797.

HR–DAZD–6: Mletački katastar. Mape Grimani, 1597.–1797.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–5: Mletački katastar. Katastarske knjige, 1597.–1797., str. 76–77.