B. Pravosuđe

0

[0222] Kotarski sud u Biogradu n/m (1820. – 1943.)

Signatura: HR–DAZD–222

Klasifikacija: B.2.3. – B.4.3.

Naziv fonda: Kotarski sud u Biogradu n/m

Vrijeme nastanka gradiva: [1820.–1876.] 1876.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 316 svež.; 25 d/m

Stvaratelj gradiva: Kotarski sud u Biogradu n/m (I.R. Giudizio distrettuale Zara–Vecchia /1876.–1918./), Kotarski sud u Bigradu (1918.– 1929.) Kotarski sud Biograd (1941. – 1943.)

0

[0223] Kotarski sud u Drnišu (1820. – 1943.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–223

Klasifikacija: B.1.3. – B.4.3.

Naziv fonda: Kotarski sud u Drnišu

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 306 knj., 387 kut.; 49,6 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Drnišu

0

[0224] Kotarski sud u Kninu (1820. – 1943.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–224

Klasifikacija: B.1.3. – B.4.3

Naziv fonda: Kotarski sud u Kninu

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 68 knj., 85 svež.; 13,2 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Kninu