B. 3. 4. Javni bilježnici

0

[0513] Javni bilježnik Giovanni Battista Ferrari –Latus, Knin (1855. – 1861.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–224

Klasifikacija: B.1.3. – B.4.3

Naziv fonda: Kotarski sud u Kninu

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 68 knj., 85 svež.; 13,2 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Kninu

Signatura fonda HR–DAZD–513

Klasifikacija: B.3.8.

Naziv fonda: Javni bilježnik Giovanni Battista Ferrari – Latus

Vrijeme nastanka gradiva: 1855.–1861.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 9 svež.; 1,2 d/m

Stvaratelj: Javni bilježnik Giovanni Battista Ferrari – Latus