B. 2. Pravosuđe 1820/1848.–1918.

0

[0222] Kotarski sud u Biogradu n/m (1820. – 1943.)

Signatura: HR–DAZD–222

Klasifikacija: B.2.3. – B.4.3.

Naziv fonda: Kotarski sud u Biogradu n/m

Vrijeme nastanka gradiva: [1820.–1876.] 1876.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 316 svež.; 25 d/m

Stvaratelj gradiva: Kotarski sud u Biogradu n/m (I.R. Giudizio distrettuale Zara–Vecchia /1876.–1918./), Kotarski sud u Bigradu (1918.– 1929.) Kotarski sud Biograd (1941. – 1943.)