A. Uprava i javne službe

0

[0083] Kraljevska poddelegacija Vlade u Kninu (1807. – 1813.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura HR–DAZD–83

Klasifikacija A.1.6.4.

Naziv fonda Kraljevska poddelegacija Vlade u Kninu

Vrijeme nastanka gradiva 1807.–1811.

Razina opisa Fond

Količina gradiva 2 svež.; 0,5 d/m

Stvaratelj Poddelegacija Vlade u Kninu (R.Vice–Delegazione di Governo in Knin)