A. Uprava i javne službe

0

[0070] Generalni komesarijat policije u Zadru (1810. – 1812.)

Signatura: HR–DAZD–70

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Generalni komesarijat policije za Dalmaciju

Vrijeme nastanka gradiva: 1810.–1812.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 13 svež.; 2,5 d/m

Stvaratelj: Generalni komesarijat policije u Dalmaciji (Commissariato generale di polizia della Dalmazia)

0

[0073] Intendenca Pokrajine Dalmacije u Zadru (1810. – 1813.)

Signatura: HR–DAZD–73

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Intendenca Pokrajine Dalmacije

Vrijeme nastanka gradiva: 1809., 1810.–1813.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 17 knj., 169 svež.; 25,00 d/m

Stvaratelj: Intendant Pokrajine Dalmacije (L’Intendant de Dalmatie, Intendenza Provinciale della Dalmazia)

0

[0074] Intendenca Kvarnerskih otoka u Krku (1809.)

Signatura: HR–DAZD–74

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Intendenca Kvarnerskih otoka

Vrijeme nastanka gradiva: 1809.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 2 svež.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Intendenca Kvarnerskih otoka (Intendenza delle isole del Quarnero)

0

[0075] Intendenca Pokrajine Dubrovnik i Kotor (1808. – 1814.)

Signatura: HR–DAZD–75

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Generalna uprava i intendenca Pokrajine Dubrovnik i Kotor

Vrijeme nastanka gradiva: 1808.–1813.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 18 svež.; 2,6 d/m

Stvaratelj: Generalna uprava i intendenca Pokrajine Dubrovnik i Kotor(Amministrazione generale e Intendenza della Provincia di Ragusa e Cattaro)

0

[0077] Generalna direkcija državnih dobara Dalmacije, Dubrovnika i Kotora u Zadru (1793. – 1813.)

Signatura HR–DAZD–77

Klasifikacija A.1.6.2.

Naziv fonda Generalna direkcija državnih dobara Dalmacije, Dubrovnika i Kotora

Vrijeme nastanka gradiva 1793.–1813.

Razina opisa Fond

Količina gradiva 159 knj., 29 svež.; 8,2 d/m

Stvaratelj Generalna direkcija državnih dobara Dalmacije, Dubrovnika i Kotora (Direzione generale del demanio della Dalmazia, Ragusa e Cattaro)