A. Uprava i javne službe

0

[0017] Općina Šibenik (12. st. – 1797.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–17

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Šibenik

Vrijeme nastanka gradiva: 1455. – 1797. [1420.- 1979.]

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 148 kut., 23,9 d/m

Stvaratelj: Općina/Komuna Šibenik (Commune Sibenici)

0

[0018] Općina Trogir (12. st.– 1797.)

Signatura: HR–DAZD–18

Klasifikacija: A.1.2. 4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Trogir

Vrijeme nastanka gradiva: 1312.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 204 kut.; 34,60 d/m

Stvaratelj: Općina/Komuna Trogir (Commune Tragurii)

0

[0019] Općina Zadar (12. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–19

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1300.–1561.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 5 kut., 3 svež.; 0,80 d/m

Stvaratelj: Općina/Komuna Zadar (Commune Iadrae)

0

[0020] Općina Zadar. Knez Zadra (1105.–1797.)

Signatura: HR–DAZD–20

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Zadar. Knez Zadra

Vrijeme nastanka gradiva: 1518.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 138 svež.; 14,00 d/m

Stvaratelj: Općina/Komuna Zadar. Knez Zadra (Commune civitatis et districtus Iadrae Comites Veneti)

0

[0021] Općina Zadar. Kapetan Zadra (1410.–1797.)

Signatura: HR–DAZD–21

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Zadar. Kapetan Zadra

Vrijeme nastanka gradiva: 1772.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 26 svež.; 2,50 d/m

Stvaratelj: Općina/Komuna Zadar. Kapetan Zadra (Commune Iadrae: Capitaneus Iadrae)

0

[0025] Providurstvo Makarske (1646. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–25

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Providurstvo Makarska

Vrijeme nastanka gradiva: 1408.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 144 svež; 24,70 d/m

Stvaratelj: Providurstvo Makarske (Provveditoria di Macarsca)

0

[0026] Providurstvo Omiš (1444.– 1797.)

Signatura: HR–DAZD–26

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Providurstvo Omiš

Vrijeme nastanka gradiva: 1520.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 171 kut; 18,80 d/m

Stvaratelj: Providurstvo Omiša (Comes, Castellanus, Provveditore et Notariatus Almissae, Provveditoria Almissa)

0

Notarijat u Dalmaciji pod mletačkom upravom 1409.–1797.

U Dalmaciji začeci notarske službe vezani su uz biskupije, točnije uz kaptol, pa do početka 13. st. notarsku službu obavljaju svećenici. Od samih početaka za obavljanje svoje službe notar je dobivo ispravu, odnosno privilegij za vršenje notarske službe. Tu su ispravu u ime pape ili zapadnorimskoga cara i Mletačke Republike predavali notarima ovlaštene osobe, primjerice biskupi, knezovi pojedinih gradova prilikom uvođenja u službu. Mletački je Senat donio 12. siječnja 1612. odluku da sva tijela mletačke vlasti mogu imenovati notare i uvoditi ih u notarsku službu. Djelovanje notara regulirali su statuti dalmatinskih gradova.