A. Uprava i javne službe

0

[0098] Pokrajinsko školsko vijeće (1869. – 1918.)

Signatura: HR–DAZD–98

Klasifikacija: A.1.2.2

Naziv fonda: Pokrajinsko školsko vijeće

Vrijeme nastanka gradiva: [1816.–1865.] 1869.–1918. [1924.]

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 33 knj., 147 svež.; 14,6 d/m

Stvaratelj: Pokrajinsko školsko vijeće (Consiglio scolastico provinciale, Ufficio scolastico)

0

[0099] Pokrajinsko financijsko ravnateljstvo (1813. – 1918.)

Signatura: HR–DAZD–99

Klasifikacija: A.1.2.2

Naziv fonda: Pokrajinsko financijsko ravnateljstvo za Dalmaciju

Vrijeme nastanka gradiva: 1813.–1918.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 6 knj., 91 svež.; 9,1 d/m

Stvaratelj: Pokrajinsko financijsko ravnateljstvo (I. R. Intendenca provinciale della Dalmazia¸ K.k. Finanz–Landes Direktion in Zara)

0

[0100] Pokrajinsko državno računovodstvo (1819. – 1866.)

Signatura: HR–DAZD–100

Klasifikacija: A.1.2.2

Naziv fonda: Pokrajinsko državno računovodstvo

Vrijeme nastanka gradiva: 1819.–1866.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 knj., 61 svež.; 6,00 d/m

Stvaratelj: Pokrajinsko državno računovodstvo (K.k. Provinzial Staats Buchhaltung in Zara; Imperiale Regia Ragioneria Provinciale di Stato in Zara)

0

[0101] Predsjedništvo uprave državnih dobara u Trstu (1840. – 1854.)

Signatura HR–DAZD–101

Klasifikacija A.1.2.2

Naziv fonda Predsjedništvo uprave državnih dobara u Trstu

Vrijeme nastanka gradiva 1840.–1854.

Razina opisa Fond

Količina gradiva 5 svež.; 0,4 d/m

Stvaratelj Predsjedništvo uprave državnih dobara u Trstu (I. R. Amministrazione camerale per Litorale i ella Dalmazia inTrieste; K.K. Küstenländische–dalmatinische Kameral–Gefällen–Verwaltung in Triest)

0

[0106] Kotarsko poglavarstvo Obrovac (1823. – 1868.)

Signatura: HR–DAZD–106

Klasifikacija: A.1.7.4.

Naziv fonda: Kotarsko poglavarstvo Obrovac

Vrijeme nastanka gradiva: (1823.–1868.) 1833./1850.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 svež.; 0,1 d/m

Naziv fonda: Kotarsko poglavarstvo Obrovac (I.R. Capitanato distretuale di Obrovazzo; Pretura politica di Obrovazzo)