A. Uprava i javne službe

0

[0091] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Financije katoličke i pravoslavne crkve u Dalmaciji. Dijecezanski spisi (1813. – 1918.)

Signatura: HR–DAZD–91

Klasifikacija: A.1.7.2.

Naziv fonda: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Financije katoličke i pravoslavne crkve u Dalmaciji – Dijecezanski spisi

Vrijeme nastanka gradiva: 1815./1918.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 47 svež.; 5,5 d/m

Stvaratelj: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju (Landesgubernium/ Statthalterei Dalmatien; I.R. Governo della Dalmazia; Luogotenenza)

0

[0093] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Odjel za heraldička pitanja i Heraldička komisija u Zadru (1816. – 1887.)

Signatura: HR–DAZD–93

Klasifikacija: A.1.7.2.

Naziv fonda: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju, Odjel za heraldička pitanja i Heraldička komisija

Vrijeme nastanka gradiva: 1816.–1887.

Razina opisa: Podfond

Količina gradiva: 4 knj., 77 svež.; 11. d/m.

Stvaratelj: (I. R.Governo/K. k.Landesgubernium Dalmatien, I.R. Luogotenenza; K. k. Staatthalterei Dalmatien)

0

[0095] Baždarski ured u Zadru (1876. – 1918.)

Signatura: HR–DAZD–95

Klasifikacija: A.1.7. 3.

Naziv fonda: Namjesništvo za Dalmaciju. Baždarski ured

Raspon godina: 1876.–1915.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 17 knj., 68 svež.; 8,5 d/m

Stvaratelj: Baždarski ured (I. R. Ufficio di dimentazione, K.k. Eichamt)

0

[0496] Pokrajinski rudarski ured u Zadru (1837. – 1918.)

Signatura: HR–DAZD–496

Klasifikacija: A.1.7.2

Naziv: Pokrajinski rudarski ured Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1837.–1857., 1857.–1918.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 7 kut,; 0,7 d/m

Stvaratelj: C. kr.Okružni rudarski ured u Zadru ( I. R. Giudizio montanistico substituito in Sebenico 1837.– 1857., I. R. Capitanato montanistico in Zara 1857.–1890., I. R. Ufficio distrettuale montanistico in Zara)

0

[0382] Uprava za katastarsku izmjeru (1823. – 1839.),

Signatura: HR–DAZD–382

Klasifikacija: A.1.7.2.

Naziv fonda: Uprava za katastarsku izmjeru

Vrijeme nastanka gradiva: 1823.–1839.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 594 kom.; 21 d/m.

Stvaratelj: C. kr. Uprava za katastarsku izmjeru u Zadru(I. R. Direzione della misurazione catastale in Zara)

0

[0097] Redarstveno ravnateljstvo (1814. – 1918.)

Signatura: HR–DAZD–97

Klasifikacija: A.1.7.2.

Naziv fonda: Redarstveno ravnateljstvo u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1814.–1848. 1852.–1866.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 32 knj., 62 svež.; 11 d/m

Stvaratelj: C. kr. Redarstveno ravnateljstvo u Zadru (I.R. Direzione die polizia in Zara)