A. 5. Socijalistička Republika Hrvatska od 1945. – 1990.

0

[0482] Narodni odbor gradske općine Knin (1950. – 1962.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–482

Klasifikacija: A.5.5.

Naziv fonda: Narodni odbor grada/gradske općine Knin

Vrijeme nastanka gradiva: 1950.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 20 knj., 56 svež.; 5,70 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor gradske općine Knin

0

[0156] Narodni odbor općine Molat (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–156 Klasifikacija: A.5.6. Naziv fonda: Narodni odbor općine Molat Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962. Razina opisa: Fond Količina gradiva: 49 knj., 47 kut.; 5,00 d/m Stvaratelj: Narodni odbor općine Molat POVIJEST STVARATELJA GRADIVA Vidi...