Okružna i kotarska uprava

0

[0146] Skupština općine Zadar (1963. – 1993.)

Signatura: HR–DAZD–146 Klasifikacija: A.5.4. Naziv fonda: Skupština općine Zadar Vrijeme nastanka gradiva: 1963.–1993., (1963.–1995.) Razina opisa: Fond Količina gradiva: 406 knj., 4583 svež.; 640 d/m Stvaratelj: Skupština općine Zadar POVIJEST STVARATELJA GRADIVA Vidi HR–DAZD–572:...