Mjesna uprava

0

[0181] Mjesni narodni odbor Iž Mali (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–181

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodno odbor Iž Mali

Vrijeme nastanka: [1944. –1945.] 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 12 knj., 10 kut.; 1,0 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Iž Mali; Mjesni narodnooslobodilački odbor Iž Mali

0

[0148] Mjesni narodni odbor Knin (1944. – 1951.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–148

Klasifikacija: A.5.5.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Knin

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1951.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 22 knj., 3 kut.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Knin; Gradski NOO odbor Knin; Narodni odbor grada Knina