Gradska uprava

0

[0149] Narodni odbor grada Zadra (1944. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–149

Klasifikacija: A.5.5.

Naziv fonda: Narodni odbor grada Zadra

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 107 knj., 350 kut.; 38,0 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor grada Zadra 1945.–1952.; Narodni odbor gradske općine Zadar 1952.–1962.

0

[0152] Stambena uprava Biograd (1955. – 1959.)

Signatura: HR–DAZD–152

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv: Stambena uprava Biograd

Vrijeme nastanka gradiva: 1955.–1959.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 1 svež.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Stambena uprava Biograd; Narodni odbor grada Biograda

0

[0482] Narodni odbor gradske općine Knin (1950. – 1962.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–482

Klasifikacija: A.5.5.

Naziv fonda: Narodni odbor grada/gradske općine Knin

Vrijeme nastanka gradiva: 1950.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 20 knj., 56 svež.; 5,70 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor gradske općine Knin