A. 5. Socijalistička Republika Hrvatska od 1945. – 1990.

0

Struktura i funkcije javne uprave u Hrvatskoj

Nakon završetka Drugog svjetskoga rata donesena je Odluka o ustrojstvu i poslovanju narodnooslobodilačkih odbora i skupština u Federalnoj Hrvatskoj (NN FH 2/1945.). Ukidaju se svi općinski NOO–i, a upravno–administrativnu vlast preuzimaju kotarski i mjesni narodni odbori. Zakonom o promjeni naziva Narodno–oslobodilačkih odbora od 25. srpnja 1945. (NN FH 3/1945) NOO–i od tijela uprave u ratnim okolnostima, postaju tijela građanske vlasti u tadašnjem političkom sustavu.

0

[0137] Narodni odbor kotara Benkovac (1945. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–137

Klasifikacija: A.5.4

Naziv fonda: Narodni odbor kotara Benkovac

Vrijeme nastanka gradiva: [1943.–1944.] 1945.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 113 knj., 88 kut., 338 svež.; 46,00 d/m

Stvaratelj: Kotarski NOO odbor Benkovac 1943.–1945.; Kotarski narodni odbor 1945.–1952. Benkovac; Narodni odbor kotara Benkovac 1952.–1955.

0

[0139] Narodni odbor kotara Knin (1944. – 1955.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–139

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Narodni odbor kotara Knin

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 120 knj., 181 kut.; 20 d/m

Stvaratelj: Kotarski NOO odbor Knin 1944.–1945.; Kotarski narodni odbor Knin 1945.–1952.; Narodni odbor kotara Knin 1952.–1955.