A. 4. Uprava i javne službe od 1941. – 1945.

0

Popis fragmenata NOO–a

Nakon kapitulacije jugoslavenske vojske 10. travnja 1941., CK KPJ osniva 17. travnja 1941. Vojni komitet. Na dan napada Njemačke na SSSR (22. lipnja 1941.), CK KPJ izdaje proglas narodima Jugoslavije s pozivom na oružani otpor. U Hrvatskoj je osnovan prvi odred kraj Siska 22. lipnja 1941. Tijekom srpnja 1941. počele su prve oružane borbe u gotovo svim krajevima Jugoslavije osim u Makedoniji, gdje je sekretar PK Šatorov pokušao PK Makedonije priključiti bugarskoj Radničkoj partiji. Tijekom ljeta i jeseni 1941. stvaraju se jezgre slobodnih teritorija, na njima se organiziraju prvi NOO–i, stvara se jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF), masovne antifašističke organizacije omladine (USAOJ) i žena (AFŽ), koje zajedno s NOO–ima znatno pridonose mobilizaciji snaga za front i opskrbi boraca te organizaciji pozadine. Osnovni zadatak JNOF–a bio je stvaranje materijalne osnove za NOB. Ubrzo se na oslobođenom području JNOF pretvara u tijela nove vlasti – narodnooslobodilačke odbore koji su se različito nazivali (odbori narodnog oslobođenja, narodnorevolucionarna vijeća, narodnooslobodilački komiteti ili odbori i sl.).

0

Nezavisna Država Hrvatska (1941.–1945.)

Nezavisnu Državu Hrvatsku proglasio je 10. travnja 1941. godine Slavko Kvaternik pod zaštitom njemačke vojske koja je nadirala u Hrvatsku, a u smislu instrukcija koje su izdali Hitler i Mussolini o podjeli Jugoslavije. Odlukom okupatora (Bečki sporazum Ribbentrop–Ciano od 21. travnja 1941.), NDH je teritorijalno obuhvatila Hrvatsku, Slavoniju, Bosnu i Hercegovinu te dio Dalmacije koji Talijani nisu anketirali Rimskim ugovorima 1941. godine. Tek stvorenoj NDH Madžari su oduzeli Međimurje, a Talijani osim dijela Dalmacije i dio Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, sve jadranske otoke osim Paga, Brača i Hvara. Poglavnik Ante Pavelić dolazi u Hrvatsku s malobrojnom grupom ustaških „povratnika“ pet dana nakon proglašenja NDH.