A. 1. 7. Druga austrijska uprava u Dalmaciji (1813.–1918.)

0

[0109] Kotarsko poglavarstvo Zadar (1821. – 1868.)

Signatura: HR–DAZD–109

Klasifikacija: A.1.7.4.

Naziv fonda: Kotarsko poglavarstvo Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1821.–1868.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 17 knj., 28 svež.; 4,2 d/m

Stvaratelj: Kotarsko poglavarstvo u Zadru (I. R. Capitanato distretuale di Zara, I.R. Pretura politica di Zara)