Okružna i kotarska uprava

0

[0106] Kotarsko poglavarstvo Obrovac (1823. – 1868.)

Signatura: HR–DAZD–106

Klasifikacija: A.1.7.4.

Naziv fonda: Kotarsko poglavarstvo Obrovac

Vrijeme nastanka gradiva: (1823.–1868.) 1833./1850.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 svež.; 0,1 d/m

Naziv fonda: Kotarsko poglavarstvo Obrovac (I.R. Capitanato distretuale di Obrovazzo; Pretura politica di Obrovazzo)

0

[0107] Kotarsko poglavarstvo Pag (1816. – 1868.)

Signatura: HR–DAZD–107

Klasifikacija: A.1.7.4.

Naziv fonda: Kotarsko poglavarstvo Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1816.–1868.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 30 svež.; 4,5 d/m

Naziv i sjedište Stvaratelja: Kotarsko poglavarstvo Pag (I. R. Capitanato distretuale di Pago, C. R. Comisario distrettuale di Pago od 1822. C.R. Pretura politica di Pago)

0

[0108] Kotarsko poglavarstvo Rab (1823. – 1868.)

Signatura: HR–DAZD–108

Klasifikacija: A.1.7. 4.

Naziv fonda: Kotarsko poglavarstvo Rab

Vrijeme nastanka gradiva: (1822.–1868.), 1853.–1855.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 5 svež.; 0,7 d/m

Stvaratelj: Kotarsko poglavarstvo u Rabu (I. R. Capitanato distretuale di Arbe, I.R. Pretura politica di Arbe)

0

[0109] Kotarsko poglavarstvo Zadar (1821. – 1868.)

Signatura: HR–DAZD–109

Klasifikacija: A.1.7.4.

Naziv fonda: Kotarsko poglavarstvo Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1821.–1868.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 17 knj., 28 svež.; 4,2 d/m

Stvaratelj: Kotarsko poglavarstvo u Zadru (I. R. Capitanato distretuale di Zara, I.R. Pretura politica di Zara)