Okružna i kotarska uprava

0

[0054] Fiskalna komora Šibenik (1797. – 1806.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–54

Klasifikacija: A.1.3.4.

Naziv fonda fonda: Fiskalna komora Šibenik

Raspon godina: 1797.–1804. [1807.]

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 kut.; 2,4 d/m.

Stvaratelj: Fiskalna komora Šibenik (Camera fiscale di Sebenico)