A. 1. 2. Mletačka uprava u Dalmaciji [1279.] 1409. – 1797.

0

[0027] Bilježnici Paga (1310. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–27

Klasifikacija: A.1.2. 4.

Naziv fonda: Bilježnici Paga

Vrijeme nastanka gradiva: 1689.–1797. [1821.]

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 27 kut.; 2,70 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Paga (Notarii civitatis et districtus Pagi)

0

[0028] Bilježnici Raba (12. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–28

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Raba

Vrijeme nastanka gradiva: 1403.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 41 kut.; 6,80 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Raba (Notarii civitatis et districtus Arbi)

0

[0029] Bilježnici Skradina (1725. – 1797.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–29

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Skradina

Vrijeme nastanka gradiva: 1725.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 24 kut.; 2,40 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Skradina (Notarii civitatis et districtus Scardonae)

0

[0030] Bilježnici Šibenika (1386. – 1797.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–30

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Šibenika

Vrijeme nastanka gradiva: 1386.–1797. [1798.–1835.]

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 286 kut.; 37,50 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Šibenika (Notarii communis Sibenici)

0

[0031] Bilježnici Zadra (1279. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–31

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Zadra

Vrijeme nastanka gradiva: 1279.–1843.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 kut., 474 svež.; 64,60 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Zadra (Notarii civitatis et districtus Iadrae)