Općine/Komune

0

[0018] Općina Trogir (12. st.– 1797.)

Signatura: HR–DAZD–18

Klasifikacija: A.1.2. 4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Trogir

Vrijeme nastanka gradiva: 1312.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 204 kut.; 34,60 d/m

Stvaratelj: Općina/Komuna Trogir (Commune Tragurii)

0

[0019] Općina Zadar (12. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–19

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1300.–1561.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 5 kut., 3 svež.; 0,80 d/m

Stvaratelj: Općina/Komuna Zadar (Commune Iadrae)

0

[0020] Općina Zadar. Knez Zadra (1105.–1797.)

Signatura: HR–DAZD–20

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Zadar. Knez Zadra

Vrijeme nastanka gradiva: 1518.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 138 svež.; 14,00 d/m

Stvaratelj: Općina/Komuna Zadar. Knez Zadra (Commune civitatis et districtus Iadrae Comites Veneti)

0

[0021] Općina Zadar. Kapetan Zadra (1410.–1797.)

Signatura: HR–DAZD–21

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Zadar. Kapetan Zadra

Vrijeme nastanka gradiva: 1772.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 26 svež.; 2,50 d/m

Stvaratelj: Općina/Komuna Zadar. Kapetan Zadra (Commune Iadrae: Capitaneus Iadrae)

0

[0025] Providurstvo Makarske (1646. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–25

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Providurstvo Makarska

Vrijeme nastanka gradiva: 1408.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 144 svež; 24,70 d/m

Stvaratelj: Providurstvo Makarske (Provveditoria di Macarsca)

0

[0026] Providurstvo Omiš (1444.– 1797.)

Signatura: HR–DAZD–26

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Providurstvo Omiš

Vrijeme nastanka gradiva: 1520.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 171 kut; 18,80 d/m

Stvaratelj: Providurstvo Omiša (Comes, Castellanus, Provveditore et Notariatus Almissae, Provveditoria Almissa)