Općine/Komune

0

Dalmatinske općine/komune pod mletačkom upravom 1409.–1797.

Od 11. st. do 1329. godine Mlečani su u više navrata uspjevali pojedine gradove Dalmacije staviti pod svoju vlast. Nakon uspješnog ratovanja hrvatsko–ugarskoga kralja Ludovika po Italiji i Dalmaciji protiv Venecije, sklopljen je mir u Zadru 1358. godine kojim se Venecija odriče dalmatinskih gradova i otoka. Konačno, 1409. godine kralj Ladislav prodao je Veneciji Zadar, Novigrad, Vranu i otok Pag te se odrekao svih svojih vladarskih prava na Dalmaciju. Venecija je svoju vlast do 1420. godine proširila na sve dalmatinske gradove osim Dubrovnika, koji se razvio u neovisnu republiku. Od dalmatinskih gradovaVenecija je izuzela Kotor i Budvu i formirala pokrajinu Mletačku Albaniju (Albania Veneta). Dalmacija je pod Venecijom ostala sve do njezine propasti 1797. godine.

0

[0009] Općina Brač (12. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–9

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Brač

Vrijeme nastanka gradiva: 1589.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 195 kut.; 19,50 d/m

Stvaratelj: Općina Brač (Commune civitatis et insulae Brachie)

0

[0010] Općina Hvar (12. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–10

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Hvar

Vrijeme nastanka gradiva: 1519.–1798.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 34 svež; 4,20 d/m

Stvaratelj: Općina Hvar (Commune insulae et civitatis Lesinae)

0

[0011] Općina Korčula (12. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–11

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Korčula

Vrijeme nastanka gradiva: 1338.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 582 kut; 59,00 d/m

Stvaratelj: Općina Korčula (Commune insulae et civitatis Curzolae)

0

[0012] Općina Nin (12. st.– 1797.)

Signatura: HR–DAZD–12

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Nin

Vrijeme nastanka gradiva: 1244.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 svež.; 0,50 d/m

Stvaratelj: Općina Nin (Commune Nonae)

0

[0013] Općina Pag (12. st.– 1797.)

Signatura: HR–DAZD–13

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1771.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 svež; 0,50 d/m

Stvaratelj: Općina Pag (Commune Pagi)

0

[0014] Općina Rab (12. st .– 1797.)

Signatura: HR–DAZD–14

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Rab

Vrijeme nastanka gradiva: 1557.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 34 kut; 4,10 d/m

Stvaratelj: Općina Rab (Commune Arbi)

0

[0015] Općina Skradin (1684.–1797.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–15

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Skradin

Vrijeme nastanka gradiva: 1773.-1757 [1807.]

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 kut; 1 d/m

Stvaratelj: Općina Skradin (Commune Scardonae)

0

[0016] Općina Split (1060. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–16

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Split

Vrijeme nastanka gradiva: 1341.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 629 kut; 65,80 d/m

Stvaratelj: Općina/Komuna Split (Civitas et districtus Spalati, Comes Spalati, Camera fiscalis Spalati)

0

[0017] Općina Šibenik (12. st. – 1797.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–17

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Općina/Komuna Šibenik

Vrijeme nastanka gradiva: 1455. – 1797. [1420.- 1979.]

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 148 kut., 23,9 d/m

Stvaratelj: Općina/Komuna Šibenik (Commune Sibenici)