[0063] Kraljevska uprava državnih dobara za Dalmaciju (1806. – 1809.)

Signatura: HR–DAZD–63

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Kraljevska uprava državnih dobara za Dalmaciju

Raspon godina gradiva: 1806.–1809.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 8 svež.; 0,9 d/m

Stvaratelj: Kraljevska uprava državnih dobara za Dalmaciju (Regio demanio)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Kraljevska uprava državnih dobara pododjel je Javne uprave Generalnog providurstva na čelu s generalnim providurom kao vrhovnim nadstojnikom civilne vlasti. Glavna uprava (Provveditoria generale) dijelila se na 6 odjeljenja: Pravosuđe, Javna uprava, Financije, Vojni poslovi, Javna nastava i Računovodstvo. Francuzi su oduzeli crkvena dobra i proglasili ih državnim dobrom te ustanovili posebnu upravu državnih dobara (Ragioneria del demanio) koja je upravljala podržavljenim vlasništvom.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806., str. 219

SADRŽAJ

Nadležnost za sva državna dobra u vrijeme pripadnosti Dalmacije Kraljevstvu Italije.

POPIS GRADIVA

Kazalo spisa francuskih državnih dobara 1807.–1813., 1 sv.

Spisi kraljevske uprave državnih dobara (Atti del Regio Demanio) 1806.–1809., 8 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar; Kazalo spisa francuskih državnih dobara 1807.–1813., 1 sv.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije (Provveditoria generale della Dalmazia) 1806.–1809.

HR–DAZD–77: Generalna direkcija državnih dobara Dalmacije, Dubrovnika i Kotora 1797.–1813.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije., str. 222

La Dalmazia al 31 decembre 1809. Opera economico–politica umiliata a S. M. l’imperatore e re Napoleone I. / dal provveditore generale Vicenzo Dandolo. Zara: Tipografia S. Artale 1909.). *** Luzzatto, F. Vincenzo Dandolo e la sua politica finanziaria in Dalmazia (1806– 1809), Archivio storico per la Dalmazia, anno XII, vol. XXIII, fasc. 136. Roma, 1937: str. 123–132