[0056] Privremena francuska vlada u Zadru (1806.)

Signatura: HR–DAZD–56

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Privremena francuska vlada u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 13 svež.; 1,7 d/m.

Stvaratelj: Privremena francuska vlada (Governo provvisorio francese)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Nakon mira u Bratislavi (Požunu) 26. prosinca 1805. godine Francuzi su preuzeli Dalmaciju i uspostavili privremenu vladu, na čelu s generalom Molitorom. U njegovu nadležnost spadala su vojna i građanska pitanja. Zadržane su sve institucije koje su postojale za vrijeme austrijske vladavine, a reformu uprave mogao je izvršiti jedino guverner koga je imenovao car. Upravno vijeće (Consiglio governativo) od 10 savjetnika, osnovano za vrijeme austrijske uprave, raspalo se zbog odlaska članova koji su bili ili austrijski podanici ili nisu htjeli služiti Francuzima. U njihovoj su nadležnosti bili svi poslovi Pokrajine.

Za vrijeme privremene vlade djeluje Glavno vijeće (Consiglio generale) koje se sastoji od 7 članova u čiju su nadležnost spadale financije, zakup poreza i pravosuđe. U vojnom pogledu Dalmacija se dijelila na tri poddivizije i to Zadar s Krkom i Šibenikom, Split s Makarskom, Kotor s Budvom i Herceg Novim. Zapovjedništvo Dalmacije bilo je u Zadru. Dekretom od 28. travnja 1806. godine izvršena je reorganizacija vlasti u Dalmaciji; odvojena je vojna od civilne uprave. Građansku je vlast preuzeo generalni providur Vincenzo Dandolo, a iste godine 12. lipnja, vojnu je vlast preuzeo general Auguste Marmont.

SADRŽAJ

Gradivo ovoga fonda sadrži spise koji se odnose na francusku okupaciju Dalmacije, na anagrafe, zemljoradnju, javnu dobrotvornost, javnu nastavu, škole, samostane, blagajne, trgovinu, carine, navigaciju, mornaricu, policiju, ratne štete, pravosuđe, zatvore, imenovanja raznih dužnosnika, poštu, bolnice, lazarete, rudnike, zdravstvo, ceste, kazalište, javne rente, ribolov, ugovor o prodaji duhana u mletačkoj Dalmaciji, zakletve državnih dužnosnika, uvođenje i publiciranje Napoleonovog kodeksa u Dalmaciji, na crkvene predmete, imenovanja biskupa, crkvene rente, konkordat između pape i Napoleona, o organizaciji svjetovnog svećenstva i svetih kuća.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik 1806., 1 knj.

Spisi: Spisi Privremene francuske vlade (1806.)., svež. 13.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni popis; Kazalo Privremene vlade 1806.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806.

BIBLIOGRAFIJA

Antoljak, Stjepan. Predaja Dalmacije Francuzima (1806.), Rad JAZU 288 (1952): str. 167–183. *** Kolanović, Josip i Šumrada, Janez (ur.). Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa: arhivski vodič. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. Str. 403–504: Državni arhiv u Zadru, Bibliografija str. 953–1037